06:00 16/07/2021

PetroVietnam thuộc nhóm công ty dầu khí có hệ số ROE tốt nhất thế giới

Nhìn vào các chỉ tiêu tài chính của PetroVietnam trong 6 tháng đầu năm cho thấy lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn đạt được tích cực hơn rất nhiều so với tốc độ tăng của giá dầu. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) 6 tháng đầu năm 2021 của Tập đoàn ước đạt 4,6% và thuộc nhóm các công ty dầu khí có hệ số ROE tốt trên thế giới.…

Petrovietnam sẽ tiếp tục cập nhật, tăng cường công tác dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường để nhận diện rủi ro...
Petrovietnam sẽ tiếp tục cập nhật, tăng cường công tác dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường để nhận diện rủi ro...

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng chia sẻ, với việc kiểm soát tốt công tác an toàn, dịch bệnh, phát huy kinh nghiệm, hiệu quả trong quản trị điều hành, tận dụng cơ hội từ sự phục hồi của kinh tế thế giới và giá dầu tích cực, Petrovietnam đã bám sát kế hoạch, diễn biến tình hình thị trường, hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ chính được giao. Trong đó, sản lượng khai thác dầu đã hoàn thành kế hoạch 6 tháng ngay trong tháng 5/2021.

Theo đó, sản lượng khai thác dầu dầu thô, khí hoá lỏng đã vượt 15% so với kế hoạch đặt ra, góp phần hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác quy dầu 6 tháng đạt 9,68 triệu tấn.

Các chỉ tiêu tài chính đã hoàn thành vượt mức kế hoạch và tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 202 tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 299,3 nghìn tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch 6 tháng và tăng 22% so với cùng kỳ 2020.

Nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn đạt 45,2 nghìn tỷ đồng, vượt 42% kế hoạch 6 tháng, tăng 33% so với cùng kỳ 2020. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 21,3 nghìn tỷ đồng, vượt 165% kế hoạch 6 tháng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ 2020. Công tác sản xuất xăng dầu, phân đạm cũng vượt kế hoạch được giao.

Cụ thể giá dầu thô bình quân trên thế giới 6 tháng đầu năm 2021 là 66,8 USD/thùng, vượt 48% giá kế hoạch mà Petrovietnam đặt ra, trong khi đó lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tập đoàn 6 tháng đầu năm vượt tới 165% kế hoạch.

Nhìn vào các chỉ tiêu tài chính trên cho thấy lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn đạt được tích cực hơn rất nhiều so với tốc độ tăng của giá dầu. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) 6 tháng đầu năm 2021 của Tập đoàn ước đạt 4,6% và thuộc nhóm các công ty dầu khí có hệ số ROE tốt trên thế giới.

Theo  Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng, thách thức còn rất nhiều ở phía trước, đặc biệt là đại dịch Covid -19 trong nước đang diễn biến hết sức phức tạp, giá dầu biến động khó lường.

Trong thời gian tới Petrovietnam sẽ tiếp tục cập nhật, tăng cường công tác dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường để nhận diện rủi ro, cập nhật giải pháp trong quản trị, điều hành linh hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh.