06:00 15/02/2022

Tổng cục Thuế "gỡ" vướng mắc trong kê khai thuế theo quy định mới tại Thông tư 80

Trâm Anh

Ngày 16/02 tới đây, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế về hướng dẫn kê khai các loại thuế theo quy định mới tại Thông tư 80...

 Ngày 16/02, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến về hướng dẫn kê khai thuế theo quy định tại Thông tư 80.
Ngày 16/02, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến về hướng dẫn kê khai thuế theo quy định tại Thông tư 80.

Tổng cục Thuế cho biết, ngày 16/02 tới đây, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế về hướng dẫn kê khai thuế theo quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Nội dung chương trình gồm hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc khi thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân theo quy định tại Thông tư số 80. 

Để tham gia buổi hỗ trợ trực tuyến, người nộp thuế truy cập http://www.gdt.gov.vn và gửi câu hỏi trong thời gian diễn ra chương trình. Tổng cục Thuế sẽ tổng hợp và giải đáp các câu hỏi, vướng mắc của người nộp thuế tại buổi hỗ trợ trực tuyến và đăng tải các câu trả lời trên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế để người nộp thuế tham khảo.

Với 89 điều tại 12 chương và 134 mẫu biểu, Thông tư số 80 là văn bản dài nhất từ trước đến nay hướng dẫn về khai, nộp thuế, hoàn thuế. 

Thông tư số 80 có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2022, đồng nghĩa với việc 7 thông tư hướng dẫn về quản lý thuế và một số nội dung của 14 thông tư hướng dẫn về thuế, hoá đơn chứng từ, thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước trước đó bị bãi bỏ.

Thông tư quy định chi tiết cho từng nội dung: Hội đồng tư vấn thuế; tiền chậm nộp, miễn tiền chậm nộp; gia hạn nộp thuế; xử lý số tiền thuế, tiền nộp thừa, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; hoàn thuế; hồ sơ miễn, giảm thuế; xóa nợ tiền thuế; nộp dần tiền thuế nợ; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế; kiểm tra thuế; thanh tra thuế; nhà cung cấp nước ngoài.

Trong đó, Thông tư số 80 có nhiều điểm mới đáng chú ý.

Cụ thể, hướng dẫn về việc phân bổ thuế phải nộp đối với người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh nơi đặt trụ sở chính; hoàn thuế; miễn thuế, giảm thuế theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần và điều ước quốc tế khác.

Bên cạnh đó, có quy định về quản lý thuế đối với kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và dịch vụ khác mà nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam. Hướng dẫn chi tiết về việc đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử, khai thuế và tính thuế trực tiếp của nhà cung cấp nước ngoài, uỷ quyền thực hiện thủ tục về thuế tại Việt Nam.

Ngoài ra, người nộp thuế cần lưu ý những điểm mới tại Thông tư 80 như thủ tục khai thuế khác rất nhiều so với quy định trước đây.

Chẳng hạn, thuế thu nhập cá nhân trước đây có thể khai thuế theo tháng, hoặc theo quý, nhưng theo Thông tư 80, thuế thu nhập cá nhân là loại thuế khai theo tháng. Chỉ khi nào thuế giá trị gia tăng khai theo quý, thì thuế thu nhập cá nhân mới được khai theo quý.

Ngoài ra, quy định về thuế thu nhập cá nhân cũng được thay đổi. Thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ phân bổ theo số thuế thực tế đã khấu trừ của từng cá nhân làm việc tại từng tỉnh...