15:58 16/05/2022

Truy lùng hành vi gian lận hoá đơn nhờ ứng dụng AI, Big Data

Ánh Tuyết

Bộ Tài chính phấn đấu đến hết tháng 6 hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển sang sử dụng hoá đơn điện tử. Đồng thời, ứng dụng AI, Big Data để phát hiện các hành vi gian lận về sử dụng hoá đơn...

Ngành tài chính sẽ nghiên cứu áp dụng các giải pháp như Big Data, AI và máy học để phục vụ quản lý rủi ro phát hiện vi phạm, gian lận về sử dụng hoá đơn.
Ngành tài chính sẽ nghiên cứu áp dụng các giải pháp như Big Data, AI và máy học để phục vụ quản lý rủi ro phát hiện vi phạm, gian lận về sử dụng hoá đơn.

Ngày 16/5, thông tin về một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5, Bộ Tài chính cho biết, cục thuế các tỉnh, thành sẽ thực hiện các giải pháp đồng bộ để triển khai giai đoạn 2 cho 57 tỉnh, thành phố còn lại từ tháng 4/2022 nhằm đảm bảo đến ngày 01/7/2022 toàn bộ người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng và triển khai Đề án Chương trình “Hóa đơn may mắn” theo mã hóa đơn để thúc đẩy người tiêu dùng lấy hóa đơn, tăng cường việc giám sát của người dân trong việc xuất hóa đơn của các doanh nghiệp, tổ chức và hộ kinh doanh.

Bên cạnh đó, để đẩy nhanh tiến độ triển khai áp dụng hoá đơn điện tử toàn quốc, tuần vừa qua, Tổng cục Thuế vừa ban hành công văn số 1531/TCT-TCCB phát động phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử trong toàn ngành với mục tiêu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện.

Công văn chỉ rõ, sau khi triển khai thành công hóa đơn điện tử giai đoạn 1, triển khai giai đoạn 2, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 273/QĐ-TCT về kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố.

Theo đó, phấn đấu đến hết ngày 30/6/2022 hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển sang sử dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Từ nay đến hết 30/6, nội dung thi đua tập trung vào việc triển khai có hiệu quả 13 nhiệm vụ đối với Tổng cục Thuế và 15 nhiệm vụ đối với cục thuế được giao tại Quyết định số 273/QĐ-TCT.

Tổng cục Thuế yêu cầu các vụ, đơn vị và các cục thuế bám sát kế hoạch tại Quyết định số 273, chỉ đạo sát sao để thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao và đúng tiến độ. Đưa việc thực hiện nhiệm vụ gắn với phong trào thi đua để động viên, khích lệ tinh thần của công chức quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, báo cáo kịp thời những khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến công tác triển khai hóa đơn điện tử để tháo gỡ kịp thời. 

Phát huy thành tích và truyền thống thi đua sôi nổi của ngành, Tổng cục Thuế kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần thi đua, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai hóa đơn điện tử bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ, góp phần thay đổi phương thức điều hành, quản lý của cơ quan thuế cũng như thay đổi thói quen của người dân, doanh nghiệp theo hướng tích cực, hiện đại như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử ngày 21/4/2022.