11:49 30/12/2009

Từ 2010, nhà giáo sống bằng lương?

Lý Hà

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Giáo dục và Đào tạo) nói về lương của nhà giáo

Thu nhập thực tế của giáo viên sẽ tiếp tục được nâng lên - Ảnh: SGTT.
Thu nhập thực tế của giáo viên sẽ tiếp tục được nâng lên - Ảnh: SGTT.
Nhà giáo có thể sống bằng đồng lương của mình hay không là câu hỏi không phải bây giờ mới được đặt ra, nhưng câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ.

Tuy nhiên, theo Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Văn Ngữ, thu nhập thực tế của giáo viên sẽ tiếp tục được nâng lên theo hướng từ năm 2010 trở đi, các nhà giáo có thể sống được bằng lương của mình.

Thưa ông, nhiều ý kiến vẫn cho rằng nhà giáo đã được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước chỉ sau bộ đội, công an nhưng thực tế  thì hình như không phải vậy?

Thực ra, từ năm 2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng đề án trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất tăng hệ số ưu đãi cho giáo viên bình quân lên 1,7 lần. Đây là mức đề xuất hệ số ưu đãi gắn với hệ số ưu đãi của lực lượng vũ trang. Mà hệ số này của bộ đội, công an là 1,8. Tuy nhiên, Chính phủ đã bàn bạc kỹ và chưa chấp thuận với lý do đội ngũ giáo viên đã và đang được hưởng hệ số đứng lớp theo Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy tại các trường công lập rồi.

Vậy hiện nay  giáo viên đang được hưởng những chế độ phụ  cấp ưu đãi như thế nào và có thể so sánh được  với mức tăng như Bộ đã đề xuất ở trên không, thưa ông?

Quyết định số  244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ như đã nói quy định chế độ phụ cấp ưu đãi đối với các nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy như sau: nhà giáo dạy cao đẳng, đại học là 25%; nhà giáo dạy trung học cơ sở, trung học phổ thông, ở đồng bằng, thành phố là 30%; nhà giáo dạy mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, trung học cơ sở, trung học phổ thông ở miền núi, hải đảo vùng sâu vùng xa là 35%; nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học) là 40%; nhà giáo dạy môn Mác-Lênin là: 45% và giáo viên dạy mầm non, tiểu học ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo là 50%. Bình quân hệ số phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy là 35%.

Ngoài ra, Chính phủ  đã ban hành Nghị định số 61/2006NĐ-CP ngày 20/6/2006 về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại trường năng khiếu thể dục thể thao; trường năng khiếu nghệ thuật; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường dự bị đại học. Mức phụ cấp 70% mức lương áp dụng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung học phổ thông chuyên, trường lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật và nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Với mức phụ cấp ưu đãi, tăng lương cho giáo viên như ông nói nếu so với mức trượt giá hàng năm mà cụ thể như năm 2009 khoảng 7% thì khả năng đời sống của các thầy, cô có được đảm bảo như mong đợi không, thưa ông?

Trong giai đoạn từ  2006-2012 Chính phủ đã có lộ trình tăng mức lương tối thiểu chung cho tất  cả các cán bộ công chức nói chung. Cụ thể là: năm 2006 mức lương tối thiểu chung 350.000 đồng/tháng; năm 2007 là 450.000đồng/tháng; năm 2008  540.000đồng/tháng; năm 2009 đã lên 650.000đồng/tháng; năm 2010 dự kiến mức lương tối thiểu chung tăng 730.000đồng/tháng.

Có thể thấy là thu nhập danh nghĩa của công chức nói chung và giáo viên nói riêng hàng tháng đã tăng gấp 2,08 lần (730.000 đồng/350.000 đồng). Còn thu nhập thực tế của giáo viên đã tăng 1,44 lần. Nếu một giáo viên tốt nghiệp đại học ra trường năm 2010 sẽ có mức lương 2,306 triệu đồng/tháng.

Nếu ở vào thời  điểm 2006 thì giáo viên này có mức lương là 1,105 triệu đồng/tháng. Qua đó thấy được mức sống của giáo viên vào năm 2010 sẽ được cải thiện đáng kể so với năm 2006.

Thêm vào đó, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục vừa được Quốc hội thông qua đã quy định có mức phụ cấp thâm niên cho giáo viên. Trong năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ trình Thủ tướng giải quyết cụ thể về phụ cấp thâm niên, từ đó thu nhập thực tế của giáo viên sẽ tiếp tục được nâng lên, nhất là những người đã cống hiến lâu năm cho ngành giáo dục.

Mặc dù, khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới đã ảnh hưởng mạnh đến phát triển kinh tế, xã hội, thu ngân sách ở Việt Nam. Tuy nhiên, chính sách lương cho nhà giáo đang hướng đến từ năm 2010 trở đi, các nhà giáo có thể sống được bằng lương của mình.