08:21 21/11/2021

Tuần buồn của cổ phiếu thép

Thuỷ Tiên

Tuần vừa qua, nhóm cổ phiếu thép phải chịu áp lực bán cực mạnh, khi bốn cái tên là SMC, HSG, NKG và TLH đều góp mặt trong các mã giảm mạnh nhất HOSE. Thậm chí, cổ phiếu đầu ngành HPG cũng mất tới hơn 12%...

Tuần buồn của cổ phiếu thép - Ảnh 1
Tuần buồn của cổ phiếu thép - Ảnh 2
Tuần buồn của cổ phiếu thép - Ảnh 3
Tuần buồn của cổ phiếu thép - Ảnh 4
Tuần buồn của cổ phiếu thép - Ảnh 5
Tuần buồn của cổ phiếu thép - Ảnh 6
Tuần buồn của cổ phiếu thép - Ảnh 7
Tuần buồn của cổ phiếu thép - Ảnh 8
Tuần buồn của cổ phiếu thép - Ảnh 9