14:33 02/07/2019

Ứng dụng gọi xe công nghệ của Viettel Post bị Bộ Giao thông "nhắc nhở"

Thủy Diệu

Việc triển khai dịch vụ gọi xe công nghệ MyGo phải đáp ứng đúng quy định của pháp luật về giao thông đường bộ và pháp luật về thương mại điện tử

Dịch vụ gọi xe công nghệ MyGo được Viettel Post chính thức ra mắt ngày 1/7.
Dịch vụ gọi xe công nghệ MyGo được Viettel Post chính thức ra mắt ngày 1/7.

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) liên quan đến việc triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực vận tải và dịch vụ MyGo mà Viettel Post vừa ra mắt.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã nhận được văn bản cùng đề án ứng dụng trong lĩnh vực vận tải và dịch vụ MyGo của Viettel Post và luôn ủng hộ việc ứng dụng khoa học công nghệ nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh vận tải (hàng hóa, hành khách); trong đó khuyến khích các đơn vị cung cấp phần mềm, doanh nghiệp vận tải chủ động ứng dụng để nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và tạo sự thuận lợi cho người dân.

"Tuy nhiên, việc này phải đáp ứng đúng quy định của pháp luật về giao thông đường bộ và pháp luật về thương mại điện tử", văn bản của Bộ Giao thông Vận tải cho biết.

Do đó, Bộ này đã yêu cầu Viettel Post chủ động phối hợp các đơn vị vận tải hành khách, vận tải hàng hóa triển khai ứng dụng phần mềm MyGo để điều hành hoạt động vận tải nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, thuận tiện cho hành khách.

Riêng đối với việc kết nối xe hợp đồng dưới 9 chỗ (sử dụng hợp đồng điện tử thay cho hợp đồng bằng văn bản) là nội dung thuộc chương trình thí điểm theo Quyết định số 24/2016 kèm theo kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng là hoàn toàn phù hợp quy định và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1850/2015.

Bộ Giao thông Vận tại cũng đề nghị Viettel Post gửi đề án nêu trên đến địa phương mà Công ty xin được thí điểm (Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Tp.HCM) đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm để có ý kiến chính thức bằng văn bản, trên cơ sở ý kiến của các địa phương liên quan Bộ Giao thông Vận tải sẽ xem xét, quyết định.

Liên quan việc đăng ký hoạt động thương mại điện tử, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Viettel Post gửi đề nghị đến Bộ Công Thương để được hướng dẫn; các quy định về chính sách thuế và hoạt động của doanh nghiệp đề nghị thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.