10:51 29/04/2019

Uỷ ban Chứng khoán xử phạt loạt nhà đầu tư cá nhân và tổ chức

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán vừa có quyết định phạt tiền một loạt các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức do không đăng ký chào mua công khai theo quy định, báo cáo không đúng hạn, thay đổi khi trở thành cổ đông lớn

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán vừa có quyết định phạt tiền một loạt các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức do không đăng ký chào mua công khai theo quy định, báo cáo không đúng hạn, thay đổi khi trở thành cổ đông lớn…

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành (Hà Nội) bị phạt 250 triệu đồng do công ty này đã không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Cụ thể: ngày 25/4/2017, công ty đã thực hiện giao dịch mua 110.192 cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng giao thông vận tải (mã TVG-UpCom) dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 411.044 cổ phiếu TVG lên 521.244 cổ phiếu TVG, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 20,25% lên 25,68%. Tuy nhiên, công ty đã không đăng ký chào mua công khai theo quy định.

* Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa (mã BHC-UpCom) bị phạt 27,5 triệu đồng do ông này đã báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký.

Cụ thể: ông Sơn đăng ký mua 500.000 cổ phiếu BHC từ ngày 04/09/2018 đến ngày 24/09/2018 (khớp lệnh mua 259.465 cổ phiếu BHC). Đến ngày 01/10/2018, HNX mới nhận được báo cáo và giải trình về nguyên nhân không thực hiện hết khối lượng đăng ký của ông Nguyễn Văn Sơn.

* Bà Bùi Thị Thu Hà - cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Lilama 69-1 (mã L61-HNX) bị phạt 30 triệu đồng do bà Hà đã không báo cáo khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1%số lượng cổ phiếu. 

Cụ thể: ngày 2/8/2018, bà Hà mua 20.000 cổ phiếu L61, dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 980.969 cổ phiếu L61, chiếm 12,95% lên 1.000.869 cổ phiếu L61, chiếm 13,21%) và có sự thay đổi từ ngưỡng 12% lên ngưỡng 13% nhưng không báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn cho SSC và HNX.

* Bà Phạm Thị Tuyết Mai - trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An (mã DIH-HNX) bị phạt 31,250 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạnkhi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng. 

Cụ thể: ngày 18/7/2018, bà Phạm Thị Tuyết Mai đã mua 446.100 cổ phiếu của DIH, dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng lên 496.800 cổ phiếu DIH, chiếm 17,04%và trở thành cổ đông lớn của công ty này. Tuy nhiên, đến ngày 17/8/2018, HNX mới nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn của bà Phạm Thị Tuyết Mai.

* Ông Trần Hoài Nam - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (mã HDB-HOSE) bị phạt 22,5 triệu đồng do ông này đã báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. 

Cụ thể: ông Nam đã mua 200.000 cổ phiếu HDB vào ngày 21/11/2018. Tuy nhiên, đến ngày 04/12/2018, HOSE mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông.

* Ông Văn Đức Tờng - thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (mã PVD-HOSE) bị phạt 20 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: ông đã bán 20.000 cổ phiếu PVD từ ngày 4/10/2018 đến ngày 5/10/2018 nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE về việc dự kiến giao dịch.

* Công ty Cổ phần Hóa chất (Hà Nội) bị phạt 60 triệu đồng do công ty này đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu như: Tài liệu, Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, 2017, 2018; Báo cáo tài chính năm 2016, 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2016, 2017; Báo cáo tình hình quản trị năm 2016.