00:06 04/06/2019

VC7 lấy đâu ra tiền mua VC3 và VMC?

Nguyên Minh

VC7 chủ trương đầu tư cổ phiếu của 2 công ty niêm yết gồm Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VC3) và Công ty Cổ phần Vimeco (VMC)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (VC7) vừa ra nghị quyết để đầu tư cổ phiếu. VC7 chủ trương đầu tư cổ phiếu của hai công ty niêm yết gồm Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VC3) và Công ty Cổ phần Vimeco (VMC).

Theo đó, VC7 dự kiến đầu tư tối đa 149,5 tỷ đồng để mua tối đa 6,5 triệu cổ phiếu VC3, số cổ phiếu này tương đương 22,9% vốn điều lệ của VC3. Tại VMC, VC7 dự kiến đầu tư tối đa 4,8 triệu cổ phiếu tương ứng 24% vốn điều lệ VC3, tổng tiền đầu tư tối đa là 91,2 tỷ đồng.

Hiện tại, cổ phiếu VC3 đang được giao dịch ở ngưỡng 23.100 đồng/cổ phiếu, VMC ở mức 14.700 đồng/cổ phiếu trên thị trường.

Đối với cả hai chủ trương này, VC7 cho biết sẽ mua trực tiếp trên sàn chứng khoán và/hoặc hợp tác đầu tư với các cá nhân. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ quyết định phương án đầu tư chi tiết, đối tác, thời gian đầu tư và thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện phương án đầu tư.

Như vậy, nếu muốn thực hiện được 2 thương vụ trên, VC7 sẽ chi ra tối đa là 240,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến 31/3/2019, tổng nguồn vốn của VC7 chỉ ở mức 469 tỷ đồng, trong đó 216,3 tỷ đồng là nợ phải trả. Điều này cũng đồng nghĩa khoản tiền đầu tư của VC7 tương đương với mức vốn chủ sở hữu hiện tại của doanh nghiệp.

Tại nghị quyết của Hội đồng quản trị VC7 không nêu rõ nguồn tiền để VC7 đầu tư trong hai thương vụ trên cũng như thời gian thực hiện, tuy vậy xét về dòng tiền, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty này tính đến cuối quý 1 chỉ ở mức 23,2 tỷ đồng.

Tài sản của VC7 hiện tại đang nằm chủ yếu ở các khoản phải thu ngắn hạn. Cuối quý 1, VC7 có 352,6 tỷ đồng phải thu ngắn hạn, tăng tới 40% trong vòng 3 tháng đầu năm. Do đó, nếu với dòng tiền hiện tại, VC7 không thể thực hiện được hai thương vụ trên nếu không huy động thêm nguồn tiền. Với việc đưa nội dung "hợp tác đầu tư với các cá nhân" vào nghị quyết, khả năng cao VC7 sẽ kết hợp với một số cá nhân để thực hiện việc đầu tư này.

Năm 2019, VC7 đặt mục tiêu doanh thu lên tới 451 tỷ đồng trong đó 428 tỷ đồng sẽ đến từ mảng xây lắp. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 33 tỷ đồng. Cả hai mục tiêu này đều tăng tới 3,2 và 1,6 lần so với năm 2018. Tuy nhiên cũng cần nhìn lại khi năm 2018, VC7 cũng rất mạnh tay khi đặt mục tiêu với 400 tỷ doanh thu và 37,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế nhưng kết quả thực hiện chỉ lần lượt đạt 34% và 53%.