17:07 28/11/2019

VCBS là thành viên tiêu biểu trong hoạt động lưu ký chứng khoán năm 2019

Thùy Linh

VCBS tiếp tục được VSD vinh danh là "Thành viên tiêu biểu trong hoạt động lưu ký chứng khoán năm 2019"

Đại diện VCBS, bà Lê Thị Thanh Nhàn (thứ 6 từ trái sang) - Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng VCBS, nhận kỷ niệm chương vinh danh "VCBS là Thành viên tiêu biểu trong hoạt động lưu ký chứng khoán năm 2019" do VSD trao tặng.
Đại diện VCBS, bà Lê Thị Thanh Nhàn (thứ 6 từ trái sang) - Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng VCBS, nhận kỷ niệm chương vinh danh "VCBS là Thành viên tiêu biểu trong hoạt động lưu ký chứng khoán năm 2019" do VSD trao tặng.

Ngày 22/11/2019 tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức "Hội nghị thành viên và Lễ vinh danh thành viên tiêu biểu năm 2019".

Hội nghị có sự tham gia của Phạm Văn Hoàng - Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Vụ chức năng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đại diện Lãnh đạo các Sở giao dịch chứng khoán cùng các đại biểu đại diện cho các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại là thành viên của VSD và đại diện lãnh đạo các tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại VSD. Về phía VSD có ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Dương Văn Thanh - Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Dương Văn Thanh - Tổng giám đốc VSD nhấn mạnh Hội nghị Thành viên hàng năm là cơ hội để nhìn nhận, đánh giá lại quá trình triển khai, cách thức, cơ chế phối hợp giữa các thành viên và VSD. 

Ông cũng nhận định, năm 2019 các thành viên đã có nỗ lực trong việc xử lý các hồ sơ về đăng ký, lưu ký, thanh toán, đảm bảo đúng thời hạn, đúng quy định, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hoạt động trên thị trường. 

Đặc biệt, năm 2019, giá trị thanh toán các giao dịch chứng khoán là tương đối lớn trên cả thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh, song các thành viên đã tuân thủ chặt chẽ kỷ luật thanh toán và không có trường hợp nào phải sử dụng Quỹ Hỗ trợ thanh toán và Quỹ bù trừ.

Thay mặt VSD, ông cũng cảm ơn các thành viên đã hỗ trợ VSD để chuyển thành công hệ thống công nghệ thống công nghệ thông tin về Trụ sở mới an toàn, bảo mật, không làm gián đoạn hoạt động thị trường. Ông mong muốn các thành viên tiếp tục ủng hộ và phối hợp với VSD để hoàn thành các công tác trọng tâm năm 2020.

Tại Hội nghị Thành viên năm nay, tại Lễ vinh danh các thành viên tiêu biểu năm 2019, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCBS) tiếp tục được VSD vinh danh là "Thành viên tiêu biểu trong hoạt động lưu ký chứng khoán năm 2019".