15:05 02/08/2017

[Video] Cầu vượt biển dài nhất thế giới tại Trung Quốc

Kim Tuyến

Với chiều dài 55km, đây là cầu vượt biển dài nhất thế giới và có chi phí xây dựng ít nhất 15 tỷ USD

<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Cầu vượt biển dài nhất thế giới nối liền 3 thành phố Hồng Kông - Chu Hải - Macao có tổng chiều dài 55km, trong đó có 6,7km đường hầm. Đây được cho là một trong những dự án tham vọng nhất nối liền Hồng Kông và Trung Quốc đại lục với chi phí ít nhất 15 tỷ USD - Nguồn: CNN, Xinhua News, Daily Mail.</span></font>
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Cầu vượt biển dài nhất thế giới nối liền 3 thành phố Hồng Kông - Chu Hải - Macao có tổng chiều dài 55km, trong đó có 6,7km đường hầm. Đây được cho là một trong những dự án tham vọng nhất nối liền Hồng Kông và Trung Quốc đại lục với chi phí ít nhất 15 tỷ USD - Nguồn: CNN, Xinhua News, Daily Mail.</span></font>