11:34 04/12/2014

Việt Nam sẽ “trực tuyến hóa” thủ tục hành chính từ 2016

Ngô Trang

Viettel được giao xây dựng mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ

Việc xử lý, giải quyết thủ tục hành chính thông qua mạng internet sẽ giúp người dân tiết kiệm được thời gian và chi phí.<br>
Việc xử lý, giải quyết thủ tục hành chính thông qua mạng internet sẽ giúp người dân tiết kiệm được thời gian và chi phí.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý về chủ trương triển khai đề án “Thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền”.

Theo đó, người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì phê duyệt và triển khai thực hiện đề án; thống nhất với Văn phòng Chính phủ về sử dụng hạ tầng kỹ thuật chung, bảo đảm sự đồng bộ, xuyên suốt, tránh đầu tư chồng chéo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn theo quy định để thực hiện đề án.

Bộ Quốc phòng khẩn trương đôn đốc, chỉ đạo Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật hệ thống cổng thông tin điện tử cơ quan nhà nước và mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ, hoàn thành trong năm 2016.

Riêng phần hạ tầng của hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền hoàn thành trước tháng 5/2015 để bảo đảm kịp tiến độ triển khai đề án của Bộ Tư pháp.

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Nghị định 24/2014 của Chính phủ, trong đó cổng thông tin điện tử cấp tỉnh là cơ quan do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo, đặt tại Văn phòng UBND cấp tỉnh; do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ; chịu trách nhiệm bảo đảm hệ thống thông tin hành chính điện tử phục vụ chỉ đạo điều hành, cung cấp dịch vụ công và thông tin về hoạt động bộ máy.

Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước theo hướng đơn giản, thuận tiện.