09:59 15/09/2011

Việt Nam ủng hộ NTC tiếp quản ghế Libya tại Liên hiệp quốc

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào quá trình tái thiết tại Libya trong khả năng của mình

Em bé Libya với lá cờ đại diện cho NTC ở Tajura hôm 5/9.
Em bé Libya với lá cờ đại diện cho NTC ở Tajura hôm 5/9.
Tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị ngày 14/9/2011 về việc Việt Nam ủng hộ việc Hội đồng dân tộc chuyển tiếp (NTC) tiếp quản ghế của Libya tại Đại Hội đồng Liên Hợp quốc:

Ngày 14/9/2011, Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp quốc đã trao công hàm ủng hộ việc Hội đồng dân tộc chuyển tiếp (NTC) tiếp quản ghế của Libya tại Đại Hội đồng Liên Hiệp quốc.

Việt Nam tôn trọng mọi quyết định của nhân dân Libya và hy vọng quá trình chuyển giao quyền lực tại Libya sẽ diễn ra suôn sẻ; độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Libya được bảo đảm.

Chúng tôi mong rằng Hội đồng dân tộc chuyển tiếp và các lực lượng chính trị tại Libya sẽ có những biện pháp hữu hiệu nhằm sớm khôi phục hòa bình, ổn định và nhanh chóng tiến hành tổng tuyển cử để bầu ra chính quyền hòa hợp, hòa giải dân tộc, đại diện cho ý chí và quyền lợi của toàn thể nhân dân Libya.

Việt Nam mong muốn hợp tác với chính quyền mới nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước và sẵn sàng tham gia vào quá trình tái thiết tại Libya trong khả năng của mình.

(Vietnam+)