14:18 17/12/2020

Vinaconex sắp niêm yết trên HOSE

Hà Anh

HNX đã chấp nhận cho VCG được hủy niêm yết toàn bộ 441.710.673 cổ phiếu VCG từ 22/12/2020 và ngày giao dịch phiên cuối cùng trên HNX vào ngày 21/12/2020

Sơ đồ giá cổ phiếu VCG.
Sơ đồ giá cổ phiếu VCG.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, ngày 22/12 tới sẽ là ngày hủy niêm yết cổ phiếu của Tổng CTCP XNK và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (mã VCG-HNX).

Theo đó, HNX đã chấp nhận cho VCG được hủy niêm yết toàn bộ 441.710.673 cổ phiếu VCG trên HNX từ 22/12/2020 và ngày giao dịch phiên cuối cùng trên HNX vào ngày 21/12/2020.

Lý do hủy niêm yết là do Vinaconex sẽ chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Mới đây, Vinaconex thông báo đã mua vào 39,3 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, giá mua trung bình 41.823 đồng/cổ phiếu, như vậy Công ty đã chi ra hơn 1.643 tỷ đồng để thực hiện mua cổ phiếu quỹ, giao dịch được thực hiện từ ngày 16/11 đến ngày 02/12. Nguồn vốn mua vào lấy từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC được kiểm toán gần nhất của công ty.

Hiện, công ty có 402.410.673 cổ phiếu đang lưu hành; giá trị tổng tài sản của Công ty mẹ tại ngày 30/9/2020 đạt 13,36 tỷ đồng và tỷ lệ thay đổi tài sản là -12,3%.

Về kết quả kinh doanh, Vinaconex cho biết doanh quý 3/2020 công ty có lãi đột biến 1.037 tỷ đồng sau thuế, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước nhờ bán cổ phần tại một loạt dự án trong đó có Bắc An Khánh; luỹ kế 9 tháng đạt 1.451 tỷ, tăng 157% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/9/2020, tổng tài sản của Vinaconex đạt 19.356 tỷ, tăng nhẹ so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu là 4.417 tỷ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 2.048 tỷ, tăng 1.100 tỷ so với đầu năm, thặng dư vốn cổ phần 355 tỷ.

Cũng tính đến 30/9, tiền và tương đương tiền đạt hơn 2.025 tỷ, tăng 682 tỷ so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn lên 6.798 tỷ, giảm hơn 500 tỷ so với đầu năm do tăng trích lập dự phòng 1.200 tỷ, các khoản phải thu đa phần là phải thu ngắn hạn của khách hàng (3.157 tỷ đồng) và trả trước cho người bán (2.327 tỷ đồng).

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/12, giá cổ phiếu VCG đạt 42.700 đồng/cổ phiếu, giá trị vốn hoá đạt hơn 17.182 tỷ đồng.