12:05 04/07/2019

Viwaco bị phạt và truy thu gần 2 tỷ đồng

Hà Anh

VAV công bố quyết định của Cục thuế Tp. Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kỳ thanh tra thuế các năm 2017 và 2018

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu VAV trong thời gian qua - Nguồn: HNX.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu VAV trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Công ty Cổ phần Viwaco (mã VAV-UpCoM) công bố quyết định của Cục thuế Tp. Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kỳ thanh tra thuế các năm 2017 và 2018.

Cụ thể: phạt do có hành vi kê khai sai, dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp, số tiền 311 triệu đồng; phạt do vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, số tiền 15 triệu đồng; Phạt theo quy định, số tiền phạt 2,1 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả là truy thu thuế GTGT, TNDN, TNCN qua kiểm tra, số tiền hơn 1,555 tỷ đồng, trong đó: truy thu thuế GTGT, số tiền 435 triệu đồng; truy thu thuế TNDN, số tiền 826,7 triệu đồng; truy thu thuế TNCN, số tiền 292,8 triệu đồng và tiền chậm nộp, số tiền là 87,8 triệu đồng. Số tiền chậm nộp này đã tính đến hết ngày 19/6/2019.

Như vậy, tổng số tiền truy thu và phạt thuế tại Viwaco lên đến gần 2 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán 2017 và 2018, công ty báo lãi lần lượt 102,77 tỷ và 87 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2018, Viwaco còn gần 182 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Kết thúc quý 1/2019, công ty báo lãi 13 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ (15,8 tỷ đồng). Năm 2019, công ty dự kiến doanh thu đạt 609,4 tỷ đồng, trong đó doanh thu hoạt động kinh doanh nước sạch đạt 567,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 88,8 tỷ đồng, cổ tức 25%.