18:01 27/11/2021

VNDirect đã bán xong gần 6 triệu cổ phiếu quỹ, với giá bình quân 74.939 đồng/cổ phiếu

Hà Anh -

VND cho biết đã bán thành bán xong 5.916.730 cổ phiếu quỹ từ ngày 11/11 đến ngày 25/11 như đã đăng ký trước đó...

Biểu đồ điểm chỉ số VND.
Biểu đồ điểm chỉ số VND.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (mã VND-HOSE) công bố Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ.

Theo đó, VND cho biết đã bán thành bán xong 5.916.730 cổ phiếu quỹ từ ngày 11/11 đến ngày 25/11 như đã đăng ký trước đó. Sau giao dịch này, số lượng cổ phiếu quỹ của VND chỉ còn 81 cổ phiếu.

Với mức giá giao dịch bình quân 74.939 đồng/cổ phiếu, công ty chứng khoán này đã thu về hơn 443 tỷ đồng sau thương vụ bán cổ phiếu quỹ này. Mục đích của việc bán cổ phiếu quỹ này được VND cho biết nhằm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành và cơ cấu lại nguồn vốn.

Trên thị trường, cổ phiếu VND có chuỗi tăng nóng 62% lên mức đỉnh lịch sử khi chạm mốc 81.400 đồng/cổ phiếu vào phiên ngày 24/11. Tuy nhiên chốt phiên ngày 26/11, cổ phiếu này đã điều chỉnh giảm 3,8% về còn 78.000 đồng/cổ phiếu.

Trên BCTC quý 3/2021, VND ghi nhận cổ phiếu quỹ có trị giá hơn 100 tỷ, giảm một nửa so với hồi đầu năm, tương ứng 16.920 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, VND đã thông qua việc thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mục tiêu doanh thu hoạt động năm 2021 đạt 3.951 tỷ đồng, tăng 55% so với kế hoạch cũ (2.556 tỷ đồng) và lợi nhuận trước và sau thuế tăng 82% lên lần lượt 2.000 tỷ đồng và 1.600 tỷ đồng - trong khi kế hoạch cũ là 1.100 tỷ và 880 tỷ đồng).

Đồng thời, công bố việc phát hành thêm chào bán 435 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn lên gấp đôi.

Theo đó, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động gồm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán (40%), bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường (20%), bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán (20%), bổ sung nguồn vốn cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm (20%).

Bên cạnh đó, VND còn dự kiến phát hành ra gần 348 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 80% (100 cổ phiếu được quyền nhận 80 cổ phiếu phát hành thêm).

Ngoài ra, VND tiếp tục phát hành thêm cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán sẽ bằng 2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Giá chào bán ưu đãi là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Theo VND, mục đích của của việc phát hành cổ phiếu ESOP là nhằm gia tăng gắn kết đội ngũ các nhân sự chủ chốt của Công ty và nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phiếu dự kiến sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty và thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2021 đến năm 2023, sau khi được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.