22:21 27/09/2007

Vốn ngoại vượt “room”, phạt hai công ty Cavico

Đăng Long

Tỷ lệ sở hữu của bên nước ngoài vượt quy định nhưng không báo cáo, gây hiểu lầm khi có thông tin sai lệch

Công ty TNHH Cavico Việt Nam phải điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ tại Cavico Mining tối đa là 49%.
Công ty TNHH Cavico Việt Nam phải điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ tại Cavico Mining tối đa là 49%.
Tỷ lệ sở hữu của bên nước ngoài vượt quy định nhưng không báo cáo, gây hiểu lầm khi có thông tin sai lệch.

Vi phạm này gắn với hai công ty cùng có tên Cavico, gồm Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng (Cavico Mining) và Công ty TNHH Cavico Việt Nam.

Ngày 27/9, Chánh thanh tra Chứng khoán đã ký hai quyết định xử phạt hành chính đối với hai công ty trên. Mức xử phạt là 20 triệu đồng mỗi bên.

Thông báo của Ủy ban Chứng khoán cho biết Công ty TNHH Cavico Việt Nam trở thành cổ đông lớn của Cavico Mining nhưng không thực hiện báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày trở thành cổ đông lớn; vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Công ty TNHH Cavico Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, thành lập tại Việt Nam, nhưng nắm giữ tới 50,02% tổng số cổ phiếu niêm yết của Cavico Mining, vượt quá tỷ lệ nắm giữ theo quy định hiện hành (49%).

Trong thời gian nộp hồ sơ đăng ký chào bán thêm, mặc dù biết thông tin về việc chuyển nhượng liên quan đến việc vượt “room” nói trên nhưng Cavico Mining đã không sửa đổi, bổ sung thông tin này trong hồ sơ trong thời gian Ủy ban Chứng khoán xem xét, làm cho hồ sơ có thông tin sai lệch, gây hiểu lầm và không có đầy đủ thông tin cần thiết theo quy định của pháp luật.

Ngoài mức phạt 20 triệu đồng đối với mỗi công ty, Thanh tra Chứng khoán buộc Công ty TNHH Cavico Việt Nam phải thực hiện báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn cho Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Công ty TNHH Cavico Việt Nam phải điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Cavico Mining để đảm bảo tỷ lệ nắm giữ của bên nước ngoài tối đa là 49%.