10:51 23/10/2019

VPK: Hơn 9 tháng ngừng kinh doanh, lỗ lũy kế 86 tỷ

Hà Anh

Cổ phiếu VPK bị HOSE đưa vào diện bị kiểm soát từ ngày 29/10/2019. Nguyên nhân, do công ty ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh từ 9 tháng trở lên

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu VPK từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu VPK từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (mã VPK-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2019 với 9 tháng không có doanh thu.

Cụ thể, trong quý 3 này và 9 tháng đầu năm 2019 này, công ty không có phát sinh doanh thu và ghi nhận lỗ quý 3 là gần 5 tỷ và 9 tháng ghi nhận lỗ hơn 16 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên 86 tỷ đồng.

Về việc ngừng hoạt động kinh doanh chính trong thời gian qua, công ty cho biết, năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018 tình hình kinh doanh của công ty gặp rất nhiều khó khăn, càng sản xuất kinh doanh thì càng thua lỗ, hiệu quả hoạt động không tốt, không còn điều kiện cơ bản cần thiết như vốn, thị trường, khách hàng và nguồn nhân lực để tiếp tục hoạt động hiệu quả.

Đặc biết, vốn đầu tư chủ yếu từ vay ngân hàng làm phát sinh chi phí tài chính cao làm tăng giá thành sản phẩm, không thể cạnh tranh được với các đối thủ cùng ngành. Thị trường ngành bao bì thùng carton thời điểm gần đây cũng không thuận lợi, và công ty đã mất thị phần, mất thị trường, không thể tiếp tục hoạt động trong điều kiện hiện tại.

Dựa vào tình tình trên, HOSE đưa cổ phiếu VPK vào diện bị kiểm soát từ ngày 29/10/2019. Nguyên nhân, do công ty ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh từ 9 tháng trở lên.

Đồng thời, cổ phiếu VPK sẽ chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. HOSE sẽ thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Tính đến ngày 30/9/2019, tổng tài sản của công ty đạt 330 tỷ đồng, tăng 23 tỷ so với hồi đầu năm – trong đó, tiền là hơn 26 tỷ đồng so với gần 2 tỷ hồi đầu năm; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -86 tỷ, tăng 16 tỷ so với hồi đầu năm;