09:13 27/07/2019

Vừa "ế" trong phiên đấu giá, EVN tiếp tục đưa cổ phần TV4 ra chào bán

Hà Anh

Ngày 13/8 tới, EVN chào bán cạnh tranh 11.335.610 cổ phần với giá khởi điểm 59.400 đồng/cổ phần

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu TV4 trong thời gian qua - Nguồn: HNX.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu TV4 trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 (mã TV4-HNX) do Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) sở hữu.

Theo đó, ngày 13/8 tới, EVN chào bán cạnh tranh 11.335.610 cổ phần với giá khởi điểm 59.400 đồng/cổ phần – trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua là 7.745.600 cổ phần.

Lý giải việc giá khởi điểm là 59.400 đồng/cổ phần, công ty cho biết cổ phiếu TV4 hiện đang được giao dịch trên HNX với giá tham chiếu ngày 22/2/2019 là 17.400 đồng/cổ phần. Theo kết quả báo cáo tư vấn, giá khởi điểm dự kiến tối thiểu của TV4 là 59.400 đồng/cổ phần

Theo dữ liệu trên HNX, 1 tháng gần đây, giá cổ phiếu TV4 giảm 23,29% từ 21.900 đồng/cổ phiếu xuống còn 16.500 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, EVN đưa 11.335.910 cổ phần của TV4 ra bán đấu giá với giá khởi điểm 59.400 đồng/cổ phần. Tuy nhiên, chỉ có 3 nhà đầu tư là các cá nhân mua 300 cổ phần với giá đấu thành công bình quân 59.633 đồng/cổ phần, thu về 17,89 triệu đồng.

Theo bản công bố thông tin, EVN là công ty mẹ của TV4 với số cổ phần nắm giữ 11.335.910 cổ phần, chiếm 71,59% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ.

Theo cơ cấu cổ đông của TV4 tại ngày 18/3/2019, TV4 có 757 cổ đông trong nước - trong đó có 17 tổ chức và 740 cá nhân nắm giữ 99,51% tương ứng 15.756.900 cổ phần và 10 cổ đông nước ngoài – trong đó có 5 tổ chức và 8 cá nhân nắm giữ 0,08% vốn điều lệ.

Hiện, công ty đang sử dụng 5 lô đất làm văn phòng, sản xuất kinh doanh lâu dài tại Tp Nha Trang, Khánh Hòa gồm: 852,8m2 tại số 11 đường Hoàng Hoa Thám; 218,82m2 tại số 137 đường Thống Nhất; 429,6m2 tại số 38 đường Lê Thành Phương; 48,9m2 tại số 24 đường Yết Kiêu và 2.855 m2 tại xã Vĩnh Trung.

Kết thúc năm 2018, tổng tài sản của TV4 đạt 269 tỷ đồng, tăng 2,99% so với năm trước; doanh thu thuần đạt 247 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế lãi hơn 25 tỷ, tăng 0,85% so với năm trước; cổ tức 14% bằng tiền và kết thúc quý 1/2019, TV4 báo lãi hơn 2 tỷ đồng.

Năm 2019, TV4 dự kiến tổng doanh thu đạt 210 tỷ, giảm 15,14% so với năm 2018; lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ so với năm 2018 đạt 25,3 tỷ đồng; cổ tức 14%.