09:37 15/06/2007

Xây dựng dự án hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai tại Việt Nam

Thanh Vân

Dự án "Hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam" đang được xây dựng và tìm kiếm nguồn lực đầu tư

Dự án đã hoàn thành giai đoạn thiết kế với 3 hợp phần là hiện đại hóa hệ thống đăng ký đất, tăng cường cung cấp dịch vụ đăng ký đất và hợp phần hỗ trợ quản lý dự án và theo dõi đánh giá - Ảnh: Mạnh Thắng.
Dự án đã hoàn thành giai đoạn thiết kế với 3 hợp phần là hiện đại hóa hệ thống đăng ký đất, tăng cường cung cấp dịch vụ đăng ký đất và hợp phần hỗ trợ quản lý dự án và theo dõi đánh giá - Ảnh: Mạnh Thắng.
Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, dự án "Hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam" đang được các bộ, ngành liên quan tiến hành xây dựng và tìm kiếm nguồn lực đầu tư.

Đây là dự án đã được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện theo Chỉ thị số 05/2004/CT-TTg ngày 9/2/2004 về thi hành Luật Đất đai năm 2003.

Theo đó, các đơn vị thực hiện sẽ là Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan của Việt Nam hợp tác với Ngân hàng Thế giới (WB) và các nhà tài trợ có quan tâm.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, sau khi cùng phối hợp xác định nhu cầu dự án, thống nhất phạm vi thực hiện và xem xét khả năng huy động các nguồn vốn, Bộ và Ngân hàng Thế giới đã thống nhất kế hoạch chuẩn bị văn kiện dự án để Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam xem xét quyết định đầu tư.

Dự án cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đưa vào danh mục các chương trình, dự án đề nghị Ngân hàng Thế giới tài trợ thời kỳ 2007-2010 (Quyết định số 31/QĐ-TTg ngày 10/01/2007).

Trong giai đoạn đầu, dự án này dự kiến sẽ huy động nguồn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Thế giới và hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại của một số nhà tài trợ khác kết hợp với nguồn kinh phí trong nước, nhằm tin học hoá cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống quản lý đất đai hiện đại ở Việt Nam.

Hiện tại, dự án đã hoàn thành giai đoạn thiết kế với 3 hợp phần là hiện đại hóa hệ thống đăng ký đất, tăng cường cung cấp dịch vụ đăng ký đất và hợp phần hỗ trợ quản lý dự án và theo dõi đánh giá.

Các đơn vị thực hiện sẽ là Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các địa phương gồm Hà Tây, Thái Bình, Hưng Yên, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Bến Tre, Tiền Giang và Vĩnh Long. Thời gian hoàn thành dự án dự kiến từ tháng 7/2008 đến hết tháng 6/2013.