21:31 14/05/2021

Xem xét trục xuất lao động nước ngoài làm việc không phép tại Việt Nam

Phúc Minh

Cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ xem xét trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhưng không có giấy phép lao động hoặc không thuộc diện cấp giấy phép lao động…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong công điện khẩn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố,  Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã yêu cầu tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát toàn bộ các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng lao động là người nước ngoài tại địa phương.

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng ngày càng gia tăng.

Trong khi đó, tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép và nhập cảnh với mục đích tìm việc làm không đúng quy định của pháp luật lao động đang xảy ra tại nhiều địa phương trong cả nước.

Cùng với việc chỉ đạo rà soát toàn bộ các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng lao động là người nước ngoài tại địa phương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ mọi trường hợp nhập cảnh, lao động nước ngoài đã đăng ký và làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp; kiên quyết không để sót, để lọt người nhập cảnh trái phép lao động trong cơ sở, doanh nghiệp. Đồng  thời báo cáo kết quả rà soát về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 25/5 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng yêu cầu các địa phương kiểm tra, chấn chỉnh việc cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài tại địa phương, đảm bảo đúng điều kiện, trình tự, thủ tục.

Theo đó, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu chỉ được tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm vị trí công việc quản lý, điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp tiếp nhận, sử dụng lao động trái phép và các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhưng không có giấy phép lao động (hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động) và không tuân thủ các quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Các địa phương tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở, doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn, bảo đảm thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và các quy định của cơ quan y tế. Đặc biệt, kiên quyết đình chỉ và xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp không bảo đảm an toàn.