16:31 24/06/2010

Yêu cầu kỷ luật thích đáng tổ chức, cá nhân vi phạm trong cấp điện

Y Nhung

Nhiều khu vực tại Hà Nội thời gian qua liên tục bị cắt điện là do Tổng công ty Điện lực Hà Nội chưa làm tròn nhiệm vụ

Thời gian vừa qua nhiều khu vực trên địa bàn thành phố bị cắt điện liên tục, gây bức xúc cho người dân.
Thời gian vừa qua nhiều khu vực trên địa bàn thành phố bị cắt điện liên tục, gây bức xúc cho người dân.
Hôm nay (24/6), Sở Công Thương Hà Nội đã có công văn yêu cầu Tổng công ty Điện lực Hà Nội kiểm điểm việc cung cấp điện không đúng chỉ đạo tại Hà Nội thời gian qua và có hình thức kỷ luật thích đáng những tổ chức, cá nhân vi phạm.

Công văn của Sở nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu ngành điện đảm bảo cấp điện cho thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2010-2011 và các năm tiếp theo, không được để xảy ra mất an toàn cung cấp điện vì bất cứ lý do gì.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua nhiều khu vực trên địa bàn thành phố vẫn bị cắt điện liên tục, gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, bệnh viện, trường học (trong đó có cả các khách hàng sử dụng điện quan trọng đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt)…

Việc Tổng công ty Điện lực Hà Nội không báo cáo Sở kế hoạch tiết giảm điện của Tổng công ty và tình hình cắt điện trên địa bàn mà thực hiện cắt điện trên diện rộng với các lý do khác nhau là không đúng với chỉ đạo.

Về phần mình, Sở Công Thương cũng thừa nhận đã không, kịp thời kiểm tra giám sát và tham mưu cho UBND thành phố các giải pháp xử lý kịp thời.

Để tình trạng trên không tái diễn, Sở yêu cầu Tổng công ty điện lực Hà Nội thực hiện nghiêm chỉnh chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về việc bảo đảm điện phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn thành phố.

Khẩn trương thực hiện và hoàn thành việc đầu tư các công trình lưới điện đã được giao để đảm bảo cấp điện cho thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 – 2011.

Việc cắt điện để đấu nối cho các công trình phục vụ 1.000 năm Thăng Long... phải được xem xét tổng thể, hợp lý tránh gây mất điện nhiều lần trên diện rộng gây bức xúc trong nhân dân.

Ngoài ra, cơ quan này còn phải báo cáo kế hoạch tiết giảm điện và tình hình cắt điện trên địa bàn thành phố Hà Nội do Tổng công ty thực hiện về Sở Công Thương trước ngày mùng 5 hàng tháng để Sở thực hiện giám sát và tổng hợp báo cáo Cục điều tiết điện lực.