14:23 23/06/2015

Yêu cầu rà soát các dự án nhà ở xã hội

Nguyên Hà

Kết quả rà soát và đề xuất xử lý phải báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 30/6/2015

Bộ đề nghị các địa phương cho biết những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp khắc phục nhằm đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội, các dự án nhà ở thương mại được phép chuyển đổi sang nhà ở xã hội.<br>
Bộ đề nghị các địa phương cho biết những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp khắc phục nhằm đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội, các dự án nhà ở thương mại được phép chuyển đổi sang nhà ở xã hội.<br>
Bộ Xây dựng vừa đề nghị các tỉnh, thành phố rà soát, báo cáo tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội tại địa phương mình.

Theo đó, Bộ yêu cầu các địa phương cung cấp số lượng, tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội, các dự án nhà ở thương mại chuyển đổi sang thành nhà ở xã hội đã và đang được triển khai trên địa bàn, bao gồm dự án nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp, dự án nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, nhà ở cho học sinh, sinh viên.

Tiến hành rà soát, đề xuất việc xử lý đối với các dự án nhà ở xã hội, các dự án nhà ở thương mại đã được phép chuyển đổi trên địa bàn nhưng chậm triển khai.  

Bộ cũng đề nghị các địa phương cho biết những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp khắc phục nhằm đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội, các dự án nhà ở thương mại được phép chuyển đổi sang nhà ở xã hội.

Những nội dung trên phải lập báo cáo bằng văn bản gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30/6/2015.