11:04 22/05/2018

17 cổ phiếu tạm dừng giao dịch do chậm công bố báo cáo tài chính

KIỀU LINH

Có 17 doanh nghiệp đã chậm công bố báo cáo tài chính quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp bị tạm ngừng giao dịch

17 cổ phiếu tạm ngừng giao dịch do chậm công bố báo cáo tài chính.
17 cổ phiếu tạm ngừng giao dịch do chậm công bố báo cáo tài chính.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa thông báo về việc tạm ngừng giao dịch trên hệ thống UpCOM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Theo đó, có 17 doanh nghiệp đã chậm công bố báo cáo tài chính quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp bị tạm ngừng giao dịch. Thời gian tạm ngừng giao dịch từ ngày 23/5 đến ngày 25/5/2018 (3 phiên giao dịch).

Danh sách 17 doanh nghiệp bị tạm ngừng giao dịch gồm: Mì Colusa - Miliket (CMN), Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (mã chứng khoán SSN), Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (mã chứng khoán HAN), Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (mã chứng khoán ONW), Sông Đà 3 ( mã chứng khoán SD3).

Ngoài ra, còn có những doanh nghiệp khác như Công ty Cổ phần Beton 6 (mã chứng khoán BT6); Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục (mã chứng khoán EFI); Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (mã chứng khoán FRM); Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (mã chứng khoán FTI); Công ty Cổ phần Rượu Hapro (mã chứng khoán HAV);  Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (VIH) và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc (VPW)...

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ có thông báo cho phép cổ phiếu thuộc danh sách này được giao dịch trở lại bình thường khi tổ chức đăng ký giao dịch thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện công bố thông tin, hết hạn tạm ngừng giao dịch Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ xem xét áp dụng hình thức hạn chế giao dịch đối với tổ chức đăng ký giao dịch.

Trước đó, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã nhắc nhở trên toàn thị trường đối với 32 doanh nghiệp chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 quá 30 ngày theo quy định. Trong số 32 doanh nghiệp bị "bêu tên" tuần trước, chỉ có 15 doanh nghiệp đã "nhanh chân" khắc phục, nộp báo cáo tài chính kiểm toán trước thời hạn 45 ngày.