20:26 15/12/2022

40 doanh nghiệp có tên trong Sách Xanh Bình Dương năm 2022

Song Hoàng -

Để có tên trong Sách Xanh, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như không bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước hoặc không bị cộng đồng nơi đặt nhà máy phản ánh gây ô nhiễm môi trường...

Nhiều doanh nghiệp tại Bình Dương được vinh trong Sách Xanh 2022
Nhiều doanh nghiệp tại Bình Dương được vinh trong Sách Xanh 2022

Sáng 15-12, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương đã diễn ra Lễ công bố Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2022. ​

Tại buổi lễ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã công bố Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2022 và danh sách 40 doanh nghiệp có mặt trong Sách Xanh; trong đó có 30 doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của UBND tỉnh và 10 doanh nghiệp đạt thành tích tốt trong công tác bảo vệ môi trường.

Sách Xanh tỉnh Bình Dương được công bố 02 năm một lần, nhằm tôn vinh, khen thưởng các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thành tích xuất sắc trong bảo vệ môi trường. Qua đó nâng cao ý thức của doanh nghiệp về bảo vệ môi trường, lan toả và vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn cải tiến kỹ thuật sản xuất và chấp hành tốt quy định về bảo vệ môi trường.

Để có tên trong Sách Xanh, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc các văn bản tương đương theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; đã thực hiện các công trình, biện pháp xử lý chất thải và được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận; không bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước hoặc không bị cộng đồng nơi đặt nhà máy phản ánh gây ô nhiễm môi trường.

Doanh nghiệp được đánh giá phân hạng theo 03 tiêu chí: Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường và công tác vệ sinh công nghiệp; tuân thủ về các thủ tục, hồ sơ quản lý môi trường và các vấn đề liên quan; tiêu chí khuyến khích (ISO 14001 hoặc GMP hoặc OHSAS 18001, giải thưởng về môi trường, có sự tham gia và các hoạt động bảo vệ môi trường phục vụ cộng đồng, có sáng kiến tiết kiệm năng lượng, tái chế sử dụng chất thải…).

Theo đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương, các tiêu chí đánh giá năm nay được xây dựng theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022) nên khắt khe hơn so với các năm trước. Chính vì vậy để có tên trong sách Xanh là một cố gắng, nỗ lực không nhỏ của những đơn vị đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Một số điểm mới cơ bản như có kết quả đo đạc, phân tích nguồn thải tại thời điểm đánh giá và trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm đạt tiêu chuẩn, tổng điểm từ 85 trở lên mới được ghi tên vào Sách Xanh (các năm trước từ 80 điểm trở lên); bổ sung các tiêu chí khuyến khích.