18:35 22/04/2021

500 triệu USD trái phiếu của Vingroup được niêm yết và giao dịch tại Singapore

Hà Anh

Vingroup công bố Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore SGX-ST thông báo trái phiếu Quốc tế có quyền chọn cổ phiếu do Tập đoàn Vingroup chào bán thành công vào ngày 13/4 vừa qua

SƠ đồ giá cổ phiếu VIC từ đầu năm 2021.
SƠ đồ giá cổ phiếu VIC từ đầu năm 2021.

Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (mã VIC-HOSE) thông báo về việc trái phiếu quốc tế được niêm yết trên SGX-ST.

Cụ thể, VIC công bố Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore SGX-ST thông báo trái phiếu Quốc tế có quyền chọn cổ phiếu do Tập đoàn Vingroup chào bán thành công vào ngày 13/4 vừa qua với tổng giá trị là 500 triệu USD được niêm yết và giao dịch trên SGX-ST, hiệu lực từ ngày 21/4/2021.

Mới đây, Vingroup đã thông qua nghị quyết HĐQT về kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2020 với tỷ lệ chia cổ tức là 12,5% tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 125 cổ phiếu mới.

Như vậy, với hơn 3,38 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vingroup dự kiến sẽ phát hành tổng cộng 422,8 triệu cổ phiếu mới qua đó nâng vốn điều lệ lên mức 38.005 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất năm 2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Vingroup thời điểm 31/12/2020 là 4.360 tỷ đồng. 

Cổ phần phát hành thêm từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3 và quý 4, sau khi được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Trước đó, Vingroup thông báo ngày 4/5 là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 29/4. Thời gian và địa điểm, công ty thông báo sau.