13:56 29/06/2021

6 tháng đầu năm, giải ngân vốn bảo trì đường bộ đạt 35% dự toán

Anh Tú -

6 tháng cuối năm, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cùng với các đơn vị đẩy nhanh kế hoạch quản lý, bảo trì, khắc phục triệt để tình trạng chậm trễ sửa chữa hư hỏng quốc lộ, cao tốc...

Nhu cầu vốn bảo trì đường bộ còn thiếu nên nhiều tuyến đường vẫn chưa được sửa chữa theo đúng định kỳ.
Nhu cầu vốn bảo trì đường bộ còn thiếu nên nhiều tuyến đường vẫn chưa được sửa chữa theo đúng định kỳ.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tính đến ngày 15/6, toàn hệ thống giải ngân đạt 3.515,4 tỷ đồng, bằng 35% dự toán chi được giao. Khối lượng thực hiện đạt khoảng 30%, riêng công tác bảo dưỡng thường xuyên đạt 50%. Khối lượng thực hiện đã đủ thủ tục để nghiệm thu hợp đồng xây dựng đạt 20%.

Lý giải khối lượng thực hiện và khối lượng nghiệm thu chưa cao, Tổng cục Đường bộ cho biết, là do quý 1 còn đấu thầu, việc triển khai thi công chủ yếu từ quý 2. Mặt khác, các đơn vị chưa hoàn thành thủ tục thí nghiệm và thủ tục nghiệm thu. Trong thời gian tới, các đơn vị hoàn thành các thủ tục thì tỷ lệ thực hiện sẽ cao hơn.

Thực chất, nhu cầu cần thiết năm 2021 bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ lên đến 25.705,7 tỷ đồng. Do nguồn lực hạn chế, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đưa ra danh mục đề nghị ưu tiên 1 để sửa chữa năm tới có tổng mức kinh phí là 7.547,66 tỷ đồng, tương đương như dự toán chi cho các dự án sửa chữa 2021.

Trong đó, Tổng cục Đường bộ xử lý 242 điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; sửa chữa 135 cầu yếu, cầu có hư hỏng, xuống cấp; gia cố 246km Quốc lộ từ 3,5m lên 5,5m để các phương tiện giao thông có thể tránh, vượt nhau.

Cùng với đó, sẽ thảm bê tông nhựa 401km đường đang là láng nhựa, trong đó có nhiều tuyến tại đồng bằng sông Cửu Long, áp dụng công nghệ tái sinh nguội và công nghệ khác tại các dự án với tổng giá trị khoảng 1.115,3 tỷ đồng.

 

Trước thực trạng nhiều tuyến đường bị xuống cấp gây mất an toàn giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông quốc lộ, thực hiện đầy đủ việc tuần đường, tuần kiểm, phát hiện hư hỏng, xuống cấp, mất an toàn giao thông và báo cáo, đề xuất xử lý theo quy định.

Nhu cầu vốn bảo trì đường bộ còn thiếu nên nhiều tuyến đường vẫn đưa được sửa chữa theo đúng định kỳ. Theo Tổng cục Đường bộ, hệ thống quốc lộ còn nhiều tuyến, đoạn tuyến khai thác nhiều năm, hết thời hạn sử dụng theo khấu hao. Trong khi đó, lưu lượng xe và tải trọng ngày càng tăng cao nhưng nguồn vốn để xây dựng các tuyến thay thế hoặc đầu tư cải tạo, nâng cấp mở rộng không đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó, có nhiều trường hợp cơ quan quản lý, nhà thầu bảo trì chưa làm tròn trách nhiệm, trông chờ, ỷ lại dẫn đến một số đoạn đường bị hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Trong 6 tháng cuối năm, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cùng với các Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị phấn đấu hoàn thành toàn bộ các kế hoạch, chương trình công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ và cao tốc của cả năm. 

 

Năm 2021, kế hoạch bảo trì đã cho các công việc, danh mục có tổng kinh phí cần thiết thực hiện là 11.760,98 tỷ đồng. Hiện nay, Tổng cục đang tiếp tục trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bảo trì với kinh phí 1.976,45 tỷ đồng để sửa chữa Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh, một số công việc đột xuất khác đã được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận chủ trương. Như vậy, nguồn vốn sửa chữa, nâng cấp bảo trì các tuyến đường lên đến 13.737,43 tỷ đồng.