10:29 03/08/2021

7 tháng, hơn 371,16 tỷ USD hàng hoá đi qua cửa khẩu

Ngành Hải quan thu được 230.538 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu từ đầu năm đến ngày 31/7/2021…

Trong 7 tháng đầu năm 2021 Việt Nam thâm hụt thương mại 2,5 tỷ USD.
Trong 7 tháng đầu năm 2021 Việt Nam thâm hụt thương mại 2,5 tỷ USD.

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2021 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, trong tháng 7/2021 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 53,5 tỷ USD, giảm 2,5% so với tháng 6/2021. Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 26 tỷ USD, giảm 4,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 27,5 tỷ USD, giảm 0,6%.

Tính chung, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam 7 tháng năm 2021 đạt 371,16 tỷ USD, tăng mạnh 29,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 184,33 tỷ USD, tăng 24,8% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 186,83 tỷ USD, tăng 34,4% so với 7 tháng đầu năm 2020.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2021 ước tính thâm hụt 1,5 tỷ USD. Qua đó, nâng mức thâm hụt trong 7 tháng đầu năm 2021 lên 2,5 tỷ USD, ngược lại với con số xuất siêu 8,7 tỷ USD của 7 tháng đầu năm 2020.

ĐIỆN THOẠI VÀ LINH KIỆN VẪN ĐỨNG ĐẦU NHÓM HÀNG XUẤT KHẨU

Đứng đầu trong nhóm xuất khẩu là điện thoại các loại và linh kiện với kim ngạch xuất khẩu nhóm này trong tháng 7/2021 là 4,3 tỷ USD, tăng 30,5% so với tháng 6/2020. Ước tính từ đầu năm đến hết tháng 7/2021 xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 29,35 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Tiếp đến là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với trị giá xuất khẩu trong tháng 7/2021 đạt 3,5 tỷ USD, giảm 15,5% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng năm 2021 ước tính đạt hơn gần 27,36 tỷ USD, tăng 16,46% so với cùng kỳ năm trước.

 
Số thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 1/7 đến ngày 31/7/2021 đạt 34.135 tỷ đồng và lũy kế từ đầu năm đến ngày 31/7/2021 đạt 230.538 tỷ đồng bằng 73,2% dự toán, bằng 69,6% chỉ tiêu phấn đấu cả  năm, tăng 31,53% so với cùng kỳ năm 2020.

Đứng thứ 3 là nhóm hàng hàng dệt may với kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong tháng 7/2021 đạt 3,3 tỷ USD, tăng 7,7% so với tháng trước. Tính chung tổng kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng năm 2021 ước đạt 18,6 tỷ USD, tăng 14,1% so cùng kỳ năm 2020.

Tiếp đến là hàng giày dép có trị giá xuất khẩu trong tháng 7/2021 đạt 1,7 tỷ USD, giảm 11,8% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng năm 2021 ước đạt 12,1 tỷ USD, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 7/2021 có trị giá xuất khẩu 1,3 tỷ USD, giảm 16,6% so với tháng 6/2021. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng/2021 ước đạt 9,5 tỷ USD, tăng 50,7% so với cùng kỳ năm trước.

Mặt hàng thủy sản xuất khẩu trong tháng 7 là 800 triệu USD, giảm 5,8% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng năm 2021 ước đạt 4,92 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Dầu thô xuất khẩu đạt con số 60 triệu USD trong tháng 7/2021, giảm 52,8% so với tháng trước liền kề. Tính chung lượng xuất khẩu dầu thô trong 7 tháng năm 2021 đạt 1,6 triệu tấn, trị giá khoảng 815 triệu USD, giảm 41,6% về lượng và giảm 10,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

CHI 39,06 TỶ USD NHẬP MÁY VI TÍNH, SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ VÀ LINH KIỆN 

Ở chiều ngược lại, nhóm sản phẩm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện dẫn đầu trong các nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, trong tháng 7/2021 Việt Nam đã chi 5,5 tỷ USD nhập khẩu nhóm hàng này. Tính chung 7 tháng đầu năm 2020 kim ngạch nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 39,06 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Đứng thứ hai về kim ngạch nhập khẩu là nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng với gần 3,9 tỷ USD trong tháng 7/2021, giảm 3,4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2021, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 26,81 tỷ USD, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Nhóm sản phẩm điện thoại các loại và linh kiện ước tính nhập khẩu trong tháng 7/2021 là 1,4 tỷ USD, giảm 3,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2021, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 10,41 tỷ USD, tăng 45,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp đến là nhóm sản phẩm vải các loại với ước tính nhập khẩu trong tháng 7/2021 là 1,4 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2021, nhập khẩu vải các loại đạt 8,68 tỷ USD, tăng 32,9% so với 7 tháng năm 2020

Các nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu cao trong 7 tháng qua còn có sắt théo với 6,75 tỷ USD, chất dẻo nguyên liệu là 7,08 tỷ USD, kim loại khác là 5,21 tỷ USD, nguyên liệu cho ngành dệt may và da giày là 3,91 tỷ USD, ô tô nguyên chiếc là 2,1 tỷ USD và xăng dầu các loại có kim ngạch nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm 2021 là 2,52 tỷ USD…