21:10 15/03/2007

9 công ty ngành hoá chất sẽ niêm yết cố phiếu

9 công ty cổ phần trong ngành hoá chất do Nhà nước nắm quyền chi phối sẽ niêm yết cổ phiếu trong năm 2007

Tổng công ty Hoá chất Việt Nam (Vinachem) cho biết 9 công ty cổ phần trong ngành hoá chất do Nhà nước nắm quyền chi phối sẽ thực hiện lộ trình niêm yết và đăng ký giao dịch tại các trung tâm giao dịch chứng khoán trong năm 2007.

Các công ty đó là Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam, Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng, Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam, Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình, Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng, Công ty Cổ phần Thương mại Phương Đông, Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Cần Thơ, Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì và Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Vinachem cũng cho biết, trong năm 2006, 2 đơn vị trong ngành là Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) và Công ty Cổ phần Pin ắc quy Miền Nam (Pinaco) đã thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

Hiện giá hai loại cổ phiếu này được giao dịch gấp từ 2-5 lần so với mệnh giá ban đầu.