19:41 27/08/2008

Ba loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

P.V

Ngày 22/8, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quy chế thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Căn cứ điều kiện xét đổi, đơn vị thu đổi thực hiện đổi cho khách hàng và thu phí đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định của quy chế.
Căn cứ điều kiện xét đổi, đơn vị thu đổi thực hiện đổi cho khách hàng và thu phí đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định của quy chế.
Ngày 22/8, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quy chế thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Theo nguồn tin từ website của Ngân hàng Nhà nước, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông là tiền giấy (tiền cotton và tiền polymer), tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành, đang lưu hành hợp pháp nhưng bị rách nát, hư hỏng được phân loại theo các tiêu chuẩn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định.

Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông được phân làm ba loại:

- Tiền rách nát, hư hỏng do quá trình lưu thông;

- Tiền rách nát, hư hỏng do quá trình bảo quản;

- Tiền bị lỗi kỹ thuật do quá trình in, đúc của nhà sản xuất.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông cho các tổ chức, cá nhân và niêm yết công khai tại nơi giao dịch quy định thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông là tiền rách nát, hư hỏng do quá trình lưu thông và tiền bị lỗi kỹ thuật do quá trình in, đúc của nhà sản xuất, đơn vị thu đổi có trách nhiệm thực hiện việc thu đổi ngay cho khách hàng có nhu cầu, không hạn chế về số lượng, không yêu cầu thủ tục giấy tờ và không thu phí.

Đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông là tiền rách nát, hư hỏng do quá trình bảo quản, khách hàng nộp hiện vật cho đơn vị thu đổi. Đơn vị thu đổi nhận và xét đổi theo các điều kiện quy định tại quy chế. Căn cứ điều kiện xét đổi, đơn vị thu đổi thực hiện đổi cho khách hàng và thu phí đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định của quy chế.

Nếu không đủ điều kiện được đổi, đơn vị thu đổi trả lại cho khách hàng và thông báo lý do không đổi. Phí đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông trong trường hợp này là 4% tổng giá trị tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông được đổi, nhưng mức phí tối thiểu cho một món đổi là 2.000 đồng.

Phí đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và được hạch toán vào thu nhập của đơn vị thu đổi.

Trong trường hợp phát hiện tiền biến dạng, hư hỏng không đủ tiêu chuẩn lưu thông nghi do hành vi huỷ hoại, đơn vị thu đổi lập biên bản, tạm thu giữ hiện vật và chuyển ngay đến cơ quan công an trên địa bàn để điều tra, giám định. Kết luận của cơ quan Công an là cơ sở để đơn vị thu đổi thực hiện đổi cho khách hàng hoặc xử lý hiện vật theo quy định của pháp luật.