18:59 31/03/2022

Bàn giao The Terra - An Hưng giúp Văn Phú - Invest đạt 105% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021

Tuấn Sơn

Bàn giao dự án phần cao tầng của The Terra – An Hưng giúp Văn Phú thu về 1.982,3 tỉ đồng doanh thu và 255,6 tỉ đồng lợi nhuận quý 4-2021, hoàn thành thành 85% chỉ tiêu doanh thu và 105% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021...

Dự án The Terra - An Hưng đã hoàn thành bàn giao thành công vào quý 4/2021.
Dự án The Terra - An Hưng đã hoàn thành bàn giao thành công vào quý 4/2021.

Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (mã chứng khoán: VPI) đã công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán với doanh thu thuần ở mức 2.610,5 tỉ đồng, tăng 21% so với năm 2020. Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp ở mức 1.968,6 tỉ đồng, tăng 33%.

Sau khi ghi nhận thu nhập từ hoạt động tài chính và trừ các khoản chi phí, Văn Phú - Invest lần lượt ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế năm 2021 ở mức 392,2 tỉ đồng và 344,1 tỉ đồng, lần lượt tăng 1% và 12% so với năm trước.

Lý giải kết quả này, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết việc bàn giao dự án phần cao tầng của dự án The Terra - An Hưng đã giúp doanh nghiệp mang về 1.982,3 tỉ đồng doanh thu và 255,6 tỉ đồng lợi nhuận trong quý 4/2021, qua đó hoàn thành thành 85% chỉ tiêu doanh thu và 105% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm, được các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

Về quy mô tài sản, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt mức 9.835,4 tỉ đồng tính tới 31/12/2021, tăng 1,36% so với đầu năm. Cụ thể, giá trị khoản mục tiền và tương đương tiền ở mức 1.122,7 tỉ đồng, tăng 8,94%. Giá trị khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng ở mức 380,5 tỉ đồng, giảm 64,18%.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của doanh nghiệp ở mức 360,6 tỉ đồng. Đáng lưu ý, giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp ở mức 3.441,8 tỉ đồng – tăng 90,87%, chủ yếu tập trung ở dự án Xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa và các dự án đối ứng, có giá trị là 1.819 tỉ đồng; dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu biệt thự Hùng Sơn (với tên thương mại là Vlasta - Sầm Sơn) với giá trị 551 tỉ đồng.

Về quy mô nguồn vốn, giá trị vốn chủ sở hữu và nợ phải trả của Văn Phú – Invest lần lượt ở mức 3.394,4 tỉ đồng và 6.441 tỉ đồng tính tới 31-12-2021, lần lượt tăng 14,75% và giảm 4,51% so với đầu năm.

Dự án đạt giải thưởng Đô thị đáng sống do Hiệp hội bất động sản Việt Nam trao tặng.
Dự án đạt giải thưởng Đô thị đáng sống do Hiệp hội bất động sản Việt Nam trao tặng.

Tổng nợ vay của doanh nghiệp 3.753,4 tỉ đồng. Trong đó, giá trị khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn ở mức 623,2 tỉ đồng, giảm 63,63% do đã bàn giao phần lớn dự án The Terra - An Hưng. Tuy nhiên khoản mục này dự kiến sẽ tăng mạnh trở lại trong năm 2022 khi Văn Phú - Invest tiến hành mở bán dự án Vlasta - Sầm Sơn.

Đối với giá trị vay, nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn lần lượt ở mức 1.794,4 tỉ đồng và 1.958,9 tỉ đồng. Tại khoản mục vay và nợ thuê tài chính dài hạn, có 690 tỉ đồng thuộc gói trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền do Văn Phú - Invest phát hành cho quỹ VIAC Limited Partnership - đơn vị đầu tư trực thuộc Vietnam Oman Investments (VOI) vào đầu tháng 11/2021, nhằm đầu tư cho các Dự án trọng điểm trong 3 năm tới.