11:15 22/05/2012

Báo cáo Quốc hội giải pháp “cứu” doanh nghiệp

Bảo Anh

Hàng loạt khoản miễn, giảm thuế được Chính phủ quyết và trình Quốc hội thông qua để “cứu” doanh nghiệp

Hàng loạt khoản miễn, giảm thuế được Chính phủ quyết và trình Quốc hội thông qua để cứu doanh nghiệp.
Hàng loạt khoản miễn, giảm thuế được Chính phủ quyết và trình Quốc hội thông qua để cứu doanh nghiệp.
Nhìn nhận tình hình nền kinh tế vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, bất ổn, Chính phủ vừa chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt một số giải pháp.

Thừa ủy quyền Thủ tướng, trình bày báo cáo trước Quốc hội chiều 21/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho biết, để bảo đảm thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012 đã đề ra, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cấp uỷ và chính quyền địa phương chủ động bám sát tình hình thực tế, tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Trong thời gian tới, cần chú trọng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp gồm: tập trung triển khai nhanh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường để chống nguy cơ suy giảm kinh tế gắn với thực hiện tốt mục tiêu kiềm chế lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý.

Các bộ, ngành và địa phương chủ động nắm sát tình hình, có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất phát triển; ưu tiên khuyến khích phát triển sản xuất đối với các lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, dịch vụ.

Tiếp tục hạ mặt bằng lãi suất cho vay, thực hiện các biện pháp cơ cấu lại nợ và các giải pháp khác cần thiết... nhằm tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng cho các doanh nghiệp, ưu tiên đối với khu vực nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp có triển vọng phát triển và có sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường nhưng đang gặp khó khăn về tài chính.

Chính phủ chỉ đạo, bên cạnh việc cho gia hạn thêm 3 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2011 đang áp dụng, thực hiện thêm các ưu đãi về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp, trong đó:  thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế đối với một số sắc thuế, tiền sử dụng đất và giảm thu tiền thuê đất, gồm: gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của các tháng 4, 5 và 6/2012; 9 tháng thời hạn nộp thuế đối với thuế thu nhập doanh nghiệp chưa nộp ngân sách từ năm 2011 trở về trước đối với một số doanh nghiệp.

Gia hạn tối đa 12 tháng thời hạn nộp tiền sử dụng đất đối với các chủ đầu tư dự án có khó khăn về tài chính. UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định thời gian gia hạn cụ thể cho từng dự án, nhóm dự án sau khi báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp.  

Miễn thuế môn bài năm 2012 đối với các hộ đánh bắt hải sản và hộ sản xuất muối; giảm 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2012 theo quy định tại Quyết định số 2093/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ đang được Nhà nước cho thuê đất...

Đặc biệt, Chính phủ sẽ trình Quốc hội cho phép miễn, giảm một số sắc thuế, gồm: giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính,  ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty) và các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.

Chính phủ cũng sẽ trình Quốc hội miễn thuế khoán giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với cá nhân, hộ kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân với điều kiện giữ ổn định mức giá cho thuê phòng trọ, nhà trọ, giá trông giữ trẻ và giá cung ứng suất ăn ca như cuối năm 2011.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ cho biết, những đề xuất miễn, giảm thuế nói trên, Chính phủ sẽ có tờ trình chi tiết kèm theo.

Ngoài những nội dung nói trên, Chính phủ cũng chỉ đạo thưc hiện một số giải pháp nhằm đạt mục tiêu kinh tế - xã hội của năm 2012 như: tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách năm 2012, tập trung chống thất thu, gian lận thuế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành giá; tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả, tiếp tục đẩy mạnh quá trình sắp xếp cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước và đổi mới cơ chế tài chính...