21:57 21/01/2021

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên: Năm 2020 lợi nhuận sau thuế đạt 110 tỷ đồng

Quỳnh Nguyễn

Dù đạt được kết quả cao trong quý 4 và năm 2020 bất chấp dịch Covid -19 nhưng bệnh viện vẫn không thể đạt được kế hoạch đã đề ra

Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (mã TNH) đã công bố báo cáo tài chính quý 4 tóm tắt. Theo đó, dù chi phí lãi vay và chi phí hoạt động tăng nhưng nhờ doanh thu và biên lợi nhuận gộp tăng đã giúp cho Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tăng trưởng lợi nhuận đến 31% trong quý 4 và 23% cho cả năm 2020.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 4 đạt gần 102 tỷ đồng, tăng trưởng 17%; luỹ kế năm 2020 đạt 336 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế quý 4 đạt 31 tỷ đồng, tăng 34%; luỹ kế năm 2020 đạt 113 tỷ đồng, tăng trưởng 21%; lợi nhuận sau thuế đạt 110 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong kỳ chi phí lãi vay và chi phí hoạt động doanh nghiệp tăng cao, gấp hơn 2 -3 lần. Tuy nhiên, điểm tích cực là biên lợi nhuận gộp đã tăng từ mức 33,3% quý 4/2019 lên 47,5% quý 4/2020 và từ mức bình quân 39,3% năm 2019 lên 46,5% năm 2020.

Năm 2020, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đặt kế hoạch doanh thu 370 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng. Với kết quả sơ bộ nói trên, năm 2020 Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên chưa thể hoàn thành kế hoạch năm cho cả chi tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên được thành lập tháng 3/2012 với vốn điều lệ ban đầu 27,7 tỷ đồng. Đến tháng 12/2016 vốn điều lệ của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tăng lên 415 tỷ đồng. Năm 2019, TNH xây dựng và đưa thêm Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên vào hoạt động. Hiện TNH quản lý và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh tại 2 bệnh viện gồm: Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên.  

Mới đây, Hội đồng quản trị của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đã có quyết nghị tăng quy mô giường bệnh của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên từ 200 giường bệnh lên 450 giường bệnh.

Bản cáo bạch của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên cho biết, ngoài việc thực hiện khám chữa bệnh cho các bệnh nhân trong khu vực, khách hàng của Bệnh viện còn có Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công ty Glonics Việt Nam, Trường Đại học Việt Bắc Thái Nguyên, Trung tâm thí nghiệm điện, các tổ chức tài chính như tài chính vi mô, TPBank; công ty Bê tông Bút Sơn HP, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Thái Nguyên...