09:59 10/12/2020

Lợi nhuận ngành chăm sóc sức khoẻ giảm mạnh nhưng vẫn có ngoại lệ

Quỳnh Nguyễn

Trong khi bệnh viện Triều An, Tim Tâm Đức, Giao thông Vận tải có lợi nhuận 9 tháng bị ảnh hưởng mạnh bởi Covid, bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên lại ghi nhận tăng trưởng hơn 16%

Bốn bệnh viện đại chúng gồm Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, Bệnh viện Giao thông Vận tải, Bệnh viện Tim Tâm Đức và Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Triều An đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2020. Báo cáo cho thấy, đại dịch Covid – 19 đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của hầu hết các bệnh viện, ngoại trừ bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.

Cụ thể, đối với Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, 9 tháng ghi nhận doanh thu thuần đạt 234 tỷ đồng, tăng 24,2%; lợi nhuận gộp đạt 108 tỷ đồng, tăng 35,8%; lợi nhuận trước thuế đạt 81 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài doanh thu tăng, biên lợi nhuận gộp tăng là 2 yếu tố giúp cho Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đạt được kết quả tăng trưởng tốt bất chấp ảnh hưởng đến từ các đợt hạn chế đi lại do Covid – 19 bùng phát.

Bệnh viện Giao thông Vận tải, mặc dù doanh thu thuần trong 9 tháng đã tăng 13,7% nhưng bệnh viện vẫn bị lỗ gộp, và mức lỗ tăng, dẫn đến lỗ trước thuế lên đến 26 tỷ đồng, tăng lỗ so với cùng kỳ năm trước 41,3%. Không có chi tiết về thuyết minh báo cáo tài chính, tuy nhiên từ Bảng cân đối kế toán cho thấy, khoản phải thu trong kỳ của Bệnh viện Giao thông Vận tải tăng đến 63%.

Trước đó, ở kỳ báo cáo bán niên cho biết, Bệnh viện đang chờ quyết định cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền về tiến độ thanh toán số dư phải thu về tiền khám bệnh, chữa bệnh BHYT phát sinh trong giai đoạn từ 01/01/2019 đến ngày 14/4/2020 với số tiền khoảng 83,8 tỷ đồng. Do vậy, Bệnh viện chưa thể đánh giá khả năng thu hồi khoản phải thu này để trích lập dự phòng phải thu theo các quy định kế toán hiện hành.

Lợi nhuận ngành chăm sóc sức khoẻ giảm mạnh nhưng vẫn có ngoại lệ - Ảnh 1.

Nguồn: Số liệu Báo cáo tài chính 4 bệnh viên

Đối với Bệnh viện Tim Tâm Đức, 9 tháng đầu năm ghi nhận doanh thu thuần 397 tỷ đồng, giảm 18,5%; lợi nhuận gộp đạt 86 tỷ đồng, giảm 28%; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 46 tỷ đồng, giảm 38,2% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cũng khiến EPS tạm tính của Bệnh viện giảm còn 2.448 đồng/cổ phiếu.

Bệnh viện Triều An ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng đạt 397 tỷ đồng, giảm nhẹ 3%; lợi nhuận gộp đạt 153 tỷ đồng, giảm 8,7%; lợi nhuận trước thuế đạt 28,9 tỷ đồng, giảm 47,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận quý 3 sụt giảm mạnh. Đây cũng là thời điểm bệnh viện Triệu An có tiếp nhận bệnh nhận R (bị nhiễm Covid) vào khám và sau đó có nhiều nhân viên y tế, bảo vệ, hộ lý và kế toán của Bệnh viện phải cách ly theo dõi.