18:55 26/12/2020

Cổ phiếu Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên sắp giao dịch trên HOSE

Quỳnh Nguyễn

41,5 triệu cổ phiếu Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 23/12/2020

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) đã có thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của 41,5 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (mã TNH).

Theo đó, ngày niêm yết có hiệu lực là 23/12/2020. Ngày giao dịch chính thức là ngày 6/01/2021. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 25.000 đồng/cổ phiếu. Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/- 20% so với giá tham chiếu.

Như vậy, với mức giá 25.000 đồng/cổ phiếu, ước tính vốn hoá của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên hơn 1.037 tỷ đồng.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên được thành lập tháng 3/2012 với vốn điều lệ ban đầu 27,7 tỷ đồng. Đến tháng 12/2016 vốn điều lệ của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tăng lên 415 tỷ đồng. Năm 2019, TNH xây dựng và đưa thêm Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên vào hoạt động. Hiện TNH quản lý và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh tại 2 bệnh viện gồm: Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên.

Cổ phiếu Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên sắp giao dịch trên HOSE - Ảnh 1.

Nguồn: Số liệu Báo cáo tài chính quý 3/2020

Mới đây, Hội đồng quản trị của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đã có quyết nghị tăng quy mô giường bệnh của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên từ 200 giường bệnh lên 450 giường bệnh.  

Năm 2020, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đặt kế hoạch doanh thu 370 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2020, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên ghi nhận doanh thu thuần đạt 234 tỷ đồng, tăng 24,2%; lợi nhuận gộp đạt 108 tỷ đồng, tăng 35,8%; lợi nhuận trước thuế đạt 81 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. 

Cổ phiếu Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên sắp giao dịch trên HOSE - Ảnh 2.

Nguồn: Số liệu Báo cáo tài chính

Tại ngày 30/09/2020, tổng tài sản của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đạt 1.087 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định gần 816 tỷ đồng; ở chiều nguồn vốn, số dư vay nợ ngắn và dài hạn hơn 425 tỷ đồng.