21:51 14/10/2021

BIDV chào bán trái phiếu ra công chúng

Thu Hà -

BIDV thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng theo phương thức bảo lãnh phát hành...

Khách hàng giao dịch tại BIDV.
Khách hàng giao dịch tại BIDV.

BIDV thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng theo phương thức bảo lãnh phát hành. Theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 224/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy bản Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 5/10/2021.

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành:

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

2. Tên viết tắt: BIDV

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tháp BIDV, số 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

4. Điện thoại: (84.24) 22200588 Fax: (84.24) 22200399
Website: https://www.bidv.com.vn

5. Vốn điều lệ: 40.220.180.400.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi nghìn hai trăm hai mươi tỷ một trăm tám mươi triệu bốn trăm nghìn đồng).

6. Mã cổ phiếu: BID

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Số hiệu tài khoản: 111929.

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100150619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/04/1993, cấp thay đổi lần thứ 25 ngày 20/02/2020.

Ngành nghề kinh doanh chính: BIDV được phép tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo Giấy phép thành lập và hoạt động do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (mã ngành 6419 (chính)) và Điều lệ hoạt động.

Sản phẩm/dịch vụ chính: Hoạt động trung gian tiền tệ” - Mã ngành 6419, với hoạt động động kinh doanh chính là kinh doanh ngân hàng và các hoạt động, nghiệp vụ được phép tiến hành kinh doanh theo Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần số 84/GP-NHNN ngày 23 tháng 04 năm 2012, đã được cấp sửa đổi theo Quyết định số 2021/QĐ-NHNN ngày 13/10/2015, Quyết định số 2266/QĐ-NHNN ngày 27/10/2017, Quyết định số 842/QĐ-NHNN ngày 20/4/2018, Quyết định số 1166/QĐ-NHNN ngày 30/5/2018 và Quyết định số 103/QĐ-NHNN ngày 21/01/2020.

II. Mục đích chào bán

BIDV phát hành trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng, tạo thêm kênh thu hút vốn trung và dài hạn để đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của khách hàng, đảm bảo sự bền vững nguồn vốn của ngân hàng.

III. Phương án chào bán:

A. Thông tin chung về các đợt chào bán

Ngày 5/10/2021 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“Tổ chức phát hành”) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 226/GCN-UBCK, thông tin cụ thể như sau:

1. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

2. Mệnh giá: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/trái phiếu.

3. Tổng số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng: Tổng cộng 90.000.000 (Chín mươi triệu) trái phiếu, được phát hành trong 2 (hai) đợt, cụ thể như sau:

BIDV chào bán trái phiếu ra công chúng - Ảnh 1

B. Thông tin về trái phiếu chào bán ra công chúng Đợt 1

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2021.

2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

3. Mã Trái Phiếu (Đợt 1): Trái Phiếu đáo hạn năm 2028: BIDL2128002C. Trái Phiếu đáo hạn năm 2029: BIDL2128003C. Trái Phiếu đáo hạn năm 2031: BIDL2131004C.

4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/trái phiếu.

5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán Đợt 1:

BIDV chào bán trái phiếu ra công chúng - Ảnh 2

6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 5.000.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm nghìn tỷ đồng).

BIDV chào bán trái phiếu ra công chúng - Ảnh 3

7. Kỳ hạn trái phiếu:

BIDV chào bán trái phiếu ra công chúng - Ảnh 4

8. Lãi suất: Lãi suất của trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính theo tỷ lệ %/năm (lãi suất năm) và được xác định theo công thức sau:

BIDV chào bán trái phiếu ra công chúng - Ảnh 5

Ngày xác định lãi suất là ngày phát hành đối với kỳ tính lãi đầu tiên hoặc ngày làm việc thứ 7 trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi đối với các kỳ tính lãi tiếp theo.

Kỳ tính lãi của trái phiếu là khoảng thời gian để xác định lại lãi suất của trái phiếu, định kỳ 01 (một) năm một lần kể từ ngày phát hành.

Nếu Tổ chức phát hành không mua lại trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại, lãi suất Trái Phiếu áp dụng cho các kỳ tính lãi từ năm thứ 06 (sáu) cho đến khi trái phiếu đáo hạn sẽ được tính như sau:

BIDV chào bán trái phiếu ra công chúng - Ảnh 6

9. Kỳ trả lãi: định kỳ 01 (một) năm một lần kể từ ngày phát hành.

10. Giá chào bán: 100.000 đồng/trái phiếu.

11. Phương thức phân phối: trái phiếu được phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư tại các chi nhánh/phòng giao dịch trên toàn quốc và trụ sở chính của Tổ chức phát hành.

12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:

BIDV chào bán trái phiếu ra công chúng - Ảnh 7

13. Thời gian nhận đăng ký mua: Tùy thuộc vào nhu cầu vốn của ngân hàng, BIDV sẽ xem xét chào bán trái phiếu Đợt 1 trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng có hiệu lực, trái phiếu Đợt 2 sẽ được tiếp tục xem xét triển khai sau khi hoàn thành chào bán trái phiếu Đợt 1. Trường hợp quyết định chào bán trái phiếu, BIDV sẽ thông báo cụ thể về thời gian nhận đăng ký mua.

14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu: Sẽ được thông báo cụ thể khi BIDV chào bán trái phiếu.

15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Sẽ được thông báo cụ thể khi BIDV chào bán trái phiếu.

16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu: Sẽ được thông báo cụ thể khi BIDV chào bán trái phiếu.

17. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Sẽ được thông báo cụ thể khi BIDV chào bán trái phiếu.

IV. Các tổ chức liên quan

Tổ chức tư vấn:

1.Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (HSC)
Trụ sở chính : Lầu 5&6, tòa nhà AB, 76 Lê Lai, quận 1, Tp.HCM
Điện thoại : (84.28) 3823 3299/(84.28) 3829 3826 Fax: (84.28) 3823 3301
Website : www.hsc.com.vn

2. Tổ chức kiểm toán:
Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Địa chỉ : Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : (84.24) 62883568 Fax: (84.24) 62885678

3. Tổ chức bảo lãnh phát hành:
Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (HSC)
Trụ sở chính : Lầu 5&6, tòa nhà AB, 76 Lê Lai, quận 1, Tp.HCM
Điện thoại : (84.28) 3823 3299/(84.28) 3829 3826 Fax: (84.28) 3823 3301
Website : www.hsc.com.vn

4. Đại diện người sở hữu trái phiếu:
Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM
Trụ sở chính : Lầu 5&6 Tòa nhà AB, số 76 Lê Lai, quận 1, Tp.HCM
Điện thoại : (84.28) 38233299 Fax: (84.28) 238233301.