13:28 16/11/2021

Bình Định: Bổ sung thêm 12 dự án vào kế hoạch phát triển nhà ở đến năm 2025

Thanh Xuân -

Trong đó có 2 dự án được bổ sung với diện tích tương đối lớn tập trung ở thành phố Quy Nhơn gồm: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Phân khu số 1- Khu đô thị Nhơn Hội diện tích 57,23 ha; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Phân khu số 3-Khu đô thị Nhơn Hội quy mô 36,039 ha...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành quyết định 4362/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó, có 12 dự án mới được bổ sung.

Cụ thể, TP Quy Nhơn bổ sung 5 dự án mới rộng hơn 103 ha bao gồm: Dự án nhà chung cư tại khu đất Kho Việt Răng cũ (phần còn lại) có diện tích 0,292 ha; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại khu đất HH-02 thuộc Khu đô thị Long Vân diện tích 1,35 ha; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Khu đất ở phía Nam đường trục Khu kinh tế nối dài tại lý trình m2+400 diện tích 8,28 ha; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Phân khu số 1-Khu đô thị Nhơn Hội diện tích 57,23 ha; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Phân khu số 3-Khu đô thị Nhơn Hội quy mô 36,039 ha.

Riêng Dự án khu phức hợp văn phòng, khách sạn và căn hộ (Grand centrer Quy Nhon) đã được đưa ra khỏi kế hoạch do bị trùng.

Huyện Tuy Phước được bổ sung 3 dự án với tổng diện tích gần 15 ha gồm: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân gần 9,5ha; Dự án nhà chung cư hỗn hợp 1 thuộc Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân quy mô 1,679 ha; Dự án nhà chung cư hỗn hợp 2 thuộc Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân diện tích gần 3,744 ha.

Huyện Phù Mỹ bổ sung 1 dự án là Khu đô thị Trà Quang Nam 27,1 ha

Ngoài ra còn có một số dự án thuộc huyện Phù Cát: Dự án đầu tư xây dựng nha ở thuộc Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân quy mô 10,902 ha; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Khu đất ở dịch vụ thương mại 03 thuộc Khu đô thị cửa ngõ Cát Tiến-Khu kinh tế Nhơn Hội khoảng 4,1 ha; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Khu đất ở dịch vụ thương mại 04 thuộc Khu đô thị cửa ngõ Cát Tiến-Khu kinh tế Nhơn Hội.

Như vậy, Bình Định đã bổ sung thêm 12 dự án vào kế hoạch phát triển nhà ở đến năm 2025 và giao Sở Xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch, thường xuyên theo dõi việc thực hiện, kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh.

Được biết, UBND tỉnh cũng đã có Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2020 – 2025. Theo đó, Bình Định sẽ phát triển hơn 11 triệu m2 sàn nhà ở, tương ứng 107.407 căn nhà. Trong các loại hình nhà ở phát triển mới, nhà ở dân tự xây dựng chiếm tỷ trọng chủ yếu với hơn 6,6 m2 sàn tương ứng 59,75%, nhà ở thương mại phát triển thêm hơn 3,5 triệu m2 sàn chiếm 32,25%, nhà ở xã hội phát triển thêm 885.618 m2 sàn chiếm 8%.

Về tỷ lệ các loại nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư, nhà ở xã hội như sau: tỉnh phát triển khoảng 58.957 căn nhà, trong đó nhà ở riêng lẻ khoảng 49.855 căn chiếm tỷ lệ 8,56%, nhà chung cư khoảng 9.102 căn chiếm tỷ lệ 15,44%. Đối với nhà ở xã hội, Bình Định sẽ phát triển khoảng 12.860 căn nhà, với diện tích khoảng 885.618 m2. Diện tích nhà ở xã hội dành để cho thuê khoảng 177.123 m2 chiếm khoảng 20% tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành.

Theo đó, diện tích đất ở để xây dựng các loại nhà ở giai đoạn 2020 - 2025 khoảng 11.796 ha. Trong đó, đất ở để xây dựng nhà ở thương mại khoảng 11.247 ha, nhà ở xã hội khoảng 74,8 ha, nhà ở tái định cư gần 474 ha.

Để thực hiện kế hoạch trên, Bình Định cần nguồn vốn khoảng 73.891 tỷ đồng. Trong đó, vốn từ doanh nghiệp khoảng 36.037 tỷ đồng và vốn từ người dân khoảng 37.854 tỷ đồng.