16:08 08/02/2012

Bộ Công Thương mở trang thông tin điện tử về cải cách hành chính

Y Nhung

Để tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, Bộ Công Thương vừa chính thức khai trương website http://kstthc.moit.gov.vn

Website là địa chỉ cung cấp kịp thời các thông tin về quy định hành chính, các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương.
Website là địa chỉ cung cấp kịp thời các thông tin về quy định hành chính, các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương.
Bộ Công Thương phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Dự án hỗ trợ thương mại đa biên (Việt Nam MUTRAP III) vừa chính thức khai trương trang thông tin điện tử tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, có địa chỉ  http://kstthc.moit.gov.vn.

Đây là địa chỉ cung cấp kịp thời các thông tin về quy định hành chính, các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương. Ngoài ra, đây cũng là địa chỉ để các tổ chức, cá nhân tra cứu, tham gia trực tiếp vào quá trình thống kê, rà soát, công bố, công khai thủ tục hành chính của Bộ.

Theo đó, phòng kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng Bộ Công Thương có nhiệm vụ tiếp nhận trực tiếp phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp để xem xét, trả lời trực tiếp hoặc tổng hợp và chuyển tới các đơn vị liên quan trả lời hay báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, trả lời theo quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị đã quy định tại Quyết định số 4146/QĐ-BCT, ngày 17/8/2011.

Trang thông tin điện tử này còn có tính tương tác cao giữa người dân, doanh nghiệp với các cơ quan quản lý thông qua chuyên mục “Hỏi đáp” về thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, những thông tin phản hồi về thủ tục hành chính của người dân sẽ được đăng tải.

Qua đây, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương có thể nhận được những phản ánh hay đóng góp của người dân để kịp thời để xuất sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ những thủ tục còn gây cản trở cho tổ chức, cá nhân. Đây được xem là một trong những đóng góp vào việc cùng người dân “chung tay cải cách hành chính”.