11:58 18/08/2015

Bỏ quy định giới hạn số chữ cái khi đặt tên

Nguyên Vũ

Bộ trưởng Tư pháp lo sẽ lại xuất hiện đặt tên kiểu Hàn Quốc, đặt tên là... Ronaldo tại Việt Nam

Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng tán thành bỏ quy định giới hạn số chữ cái khi đặt tên.
Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng tán thành bỏ quy định giới hạn số chữ cái khi đặt tên.
Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sáng 18/8 đã bỏ quy định: “Họ, tên và chữ đệm của một người không được vượt quá hai mươi lăm chữ cái”.

Đây từng là nội dung gây tranh cãi qua rất nhiều lần thảo luận về dự án Bộ luật Dân sự, cả trong và ngoài nghị trường.

Lý do bỏ quy định giới hạn số chữ cái khi đặt tên được Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - cơ quan thẩm tra dự án luật - Phan Trung Lý giải thích là do chưa xác định rõ được cơ sở hợp lý của việc giới hạn này và cũng không phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 14 Hiến pháp.

Đó là: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.”

Một số trường hợp cá biệt đặt tên quá dài, ảnh hưởng đến công tác quản lý hộ tịch không thuận tiện trong giao dịch sẽ được thực hiện thông qua phương pháp tuyên truyền, giáo dục, Chủ nhiệm Lý giải trình.

Vẫn liên quan đến quyền nhân nhân của cá nhân, ông Lý cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo luật đã được chỉnh lý theo hướng chỉ quy định giới hạn về đặt tên đối với người có quốc tịch Việt Nam, mà không áp dụng đối với người không có quốc tịch thường trú tại Việt Nam.

Bởi vì, người không có quốc tịch thường trú tại Việt Nam về mặt pháp lý vẫn chưa xác lập mối quan hệ giữa Nhà nước Việt Nam và công dân, do đó không cần áp dụng giới hạn này.

Theo đó, việc đặt tên đối với người có quốc tịch Việt Nam bị hạn chế trong trường hợp xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại nộ luật này.

Tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam, không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ.

Tán thành bỏ quy định hạn chế số chữ cái khi đặt tên, song Bộ trưởng Bộ Tư pháp - cơ quan soạn thảo dự án bộ luật - Hà Hùng Cường cho rằng, rất cần nhấn mạnh việc đặt tên phải phù hơp với tập quán dân tộc, địa phương. Bởi nếu không, sẽ lại xuất hiện đặt tên kiểu Hàn Quốc, đặt tên là... Ronaldo, hay thậm chí đặt tên thể hiện sự hậm hực với chính sách nào đó...

"Pháp luật các nước về đặt tên cũng quy định hết sức chặt chẽ, như ở  Nga nhìn chữ đệm biết ngay bố tên là gì", ông Cường nói.