18:45 12/12/2009

Bốn công ty đăng ký niêm yết hơn 15 triệu cổ phiếu trên HNX

N.Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết hơn 15 triệu cổ phiếu của 4 công ty

Trụ sở Công ty Cổ phần Công trình 6.
Trụ sở Công ty Cổ phần Công trình 6.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Xi măng Tiên Sơn, Công ty Địa ốc Đà Lạt, Công ty Công trình 6 và Công ty Học liệu giáo dục Hà Nội.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn đăng ký niêm yết 2.936.140 cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết là 29.361.400.000 đồng. Công ty có vốn điều lệ 29.361.400.000 đồng, trụ sở chính tại xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Cơ cấu sở hữu: Cổ đông tổ chức nắm giữ 28,97%, cổ đông cá nhân trong nước nắm giữ 71,03%.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: sản xuất xi măng, clinhker, vật liệu xây dựng; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi...

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt đăng ký niêm yết 4,5 triệu cổ phiếu với giá trị cổ phiếu đăng ký niêm yết là 45 tỷ đồng.

Công ty có vốn điều lệ 45 tỷ đồng, trụ sở chính tại số 21 Trần Phú, phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng. Công ty kinh doanh chính trong lĩnh vực như: Kinh doanh bất động sản; cho thuê nhà; thi công công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình điện từ 35KV trở xuống...;

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Công trình 6 đăng ký niêm yết 4.437.401 cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết là 44.374.010.000 đồng. Công ty có vốn điều lệ thực góp là 44.374.010.000 đồng, trụ sở chính tại tổ 36, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: xây dựng các công trình giao thông trong và ngoài nước bao gồm: cầu, đường sắt, đường bộ, sân bay, bến cảng, cống, nhà ga, ke kè), xây dựng các công trình công nghiệp,...

Cuối cùng, Công ty Cổ phần Học liệu giáo dục Hà Nội đăng ký niêm yết 3.686.315 cổ phiếu trên HNX. Công ty có vốn điều lệ thực góp là  36.863.150.000 đồng, trụ sở chính đặt tại tổ 60, thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Cơ cấu sở hữu: Nhà Xuất bản giáo dục nắm giữ 44,27%, cổ đông trong công ty nắm giữ 12,4%, cổ đông ngoài công ty nắm giữ 43,33%.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: In, các dịch vụ liên quan đến in và hoàn thiện các sản phẩm sau in; phát hành vở học sinh, văn phòng phẩm, và đại lý kinh doanh lịch các loại; kinh doanh vật tư ngành in,...