12:31 13/12/2008

Bông Bạch Tuyết bị phạt 90 triệu đồng

Hoàng Vũ

Đây là khoản tiền phạt theo quyết định của Thanh tra Chứng khoán đối với những vi phạm của Bông Bạch Tuyết

Mức phạt này được xét theo các mức độ vi phạm, trong đó có tình tiết nặng.
Mức phạt này được xét theo các mức độ vi phạm, trong đó có tình tiết nặng.
Đây là khoản tiền phạt theo quyết định của Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán đối với những vi phạm trong công bố thông tin của Bông Bạch Tuyết.

Ngày 12/12/2008, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Quyết định số 126/QĐ-TT về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (mã BBT, sàn HOSE).

Kết luận sau kiểm tra tại Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết số 1850/UBCK-QLPH ngày 12/9/2008 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho thấy công ty này đã công bố thông tin kết quả kinh doanh trong nhiều năm có sự chênh lệch trước và sau khi thực hiện kiểm toán, vi phạm quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Bông Bạch Tuyết cũng liên tục chậm công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm và báo cáo tài chính các quý trong năm 2008, chưa thực hiện đầy đủ việc báo cáo và công bố thông tin bất thường.

Xét tính chất và mức độ vi phạm có tình tiết tăng nặng, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết với tổng số tiền 90 triệu đồng, theo các mức phạt 30 triệu, 50 triệu và 10 triệu đồng ở các vị phạm cụ thể.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán cũng yêu cầu sau khi chấp hành quyết định xử phạt, Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó theo quy định của pháp luật.