14:35 25/07/2022

Các quỹ ETF sẽ mua bán gì trong kỳ cơ cấu tháng 7/2022?

Thuỷ Tiên

Trong kỳ cơ cấu sắp tới, BSC ước tính các quỹ ETF sẽ mua gần 10 triệu cổ phiếu SHB; 8,3 triệu cổ phiếu VIB và gần 5,5 triệu cổ phiếu SSI...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố danh mục cổ phiếu và các trọng số thành phần của bộ chỉ số VN30-Index và VN-Finlead Index.

Theo đó, trong kỳ này, chỉ số VN30 và VNFIN Lead sẽ thực hiện đổi rổ với các thay đổi về thành phần. Đồng thời, chỉ số VNDiamond, VNFIN Select và bộ chỉ số VNX-Index sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Cụ thể, đối với chỉ số VN30 Index, cổ phiếu ngân hàng là VIB được thêm mới trong khi cổ phiếu PNJ bị loại khỏi rổ. Đối với chỉ số VN-Finlead, hai cổ phiếu SHB và HCM được thêm mới và không loại cổ phiếu nào. Sau cơ cấu, danh mục chỉ số VN-Finlead hiện có 22 cổ phiếu.

Các quỹ ETF sử dụng hai bộ chỉ số này làm tham chiếu sẽ thực hiện cơ cấu trong danh mục trước ngày 1/8/2022, tức ngày có hiệu lực của bộ chỉ số này. Căn cứ trên công bố của HOSE, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã tính toán số lượng mua/bán cổ phiếu đối với các ETF đang tham chiếu 2 bộ chỉ số này.

BSC ước tính sẽ có gần 10 triệu cổ phiếu SHB được mua vào, 8,3 triệu cổ phiếu VIB cũng sẽ được mua mới và gần 5,5 triệu cổ phiếu SSI được mua thêm. Ngược lại, lực bán ra ghi nhận mạnh tại các cổ phiếu như MBB (-2,7 triệu cổ phiếu), VIC (-2,1 triệu cổ phiếu), ACB (-1,4 triệu cổ phiếu)...

Dự báo giao dịch của các quỹ ETF kỳ tháng 7/2022
Dự báo giao dịch của các quỹ ETF kỳ tháng 7/2022
Chi tiết hơn, về giao dịch của quỹ ETF sử dụng bộ chỉ số VN30-Index làm tham chiếu, BSC cho rằng, trong số gần 8,3 triệu cổ phiếu VIB được mua mới, tâm điểm mua vào sẽ tập trung tại quỹ ETF VFMVN30 với việc gom mới hơn 7,4 triệu cổ phiếu. Trong khi E1VFVN30 sẽ bán ra toàn bộ hơn 1 triệu cổ phiếu PNJ để loại mã này khỏi rổ chỉ số.  Thêm vào đó, một số quỹ ETF khác cũng sẽ thực hiện cơ cấu theo bộ chỉ số VN30 như quỹ ETF SSIAM VN30 (FUESSV30), quỹ ETF MAFM VN30 (FUEMAV30), quỹ ETF KIM GROWTH VN30 (FUEKIV30).
Dự báo giao dịch của quỹ ETF sử dụng bộ chỉ số VN30-Index làm tham chiếu
Dự báo giao dịch của quỹ ETF sử dụng bộ chỉ số VN30-Index làm tham chiếu

Chi tiết giao dịch quỹ ETF lấy chỉ số VN-Finlead làm tham chiếu, hiện trên thị trường có quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF, BSC ước tính gần 10 triệu cổ phiếu SHB sẽ được mua vào, hơn 617 nghìn cổ phiếu HCM cũng được mua mới để thêm vào bộ chỉ số. Cùng chiều, hơn 825 nghìn cổ phiếu VND và 830 nghìn cổ phiếu VPB cũng sẽ được mua thêm vào danh mục.

Dự báo giao dịch quỹ ETF lấy chỉ số VN-Finlead làm tham chiếu
Dự báo giao dịch quỹ ETF lấy chỉ số VN-Finlead làm tham chiếu