14:07 11/07/2022

VnFin Lead ETF sẽ bán hạ tỷ trọng 13 cổ phiếu ngân hàng, mua mạnh chứng khoán?

Ngoài SHB được thêm vào, dự báo VnFin Lead ETF có thể sẽ mua gia tăng tỷ trọng nhiều cổ phiếu chứng khoán và bán ra toàn nhóm ngân hàng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 18/7/2022, HOSE sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục và công bố các cổ phiếu thuộc chỉ số VN-Finlead và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8/2022. Hiện thị trường chứng khoán Việt Nam có quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF sử dụng chỉ số VN-Finlead làm tham chiếu.

Dựa trên số liệu kết thúc tại ngày 30/6/2022, Công ty Chứng khoán BSC dự báo danh mục chỉ số VN-Finlead sẽ thêm mới cổ phiếu SHB đồng thời sẽ loại bỏ cổ phiếu BVH.

Theo đó, gần 12 triệu cổ phiếu SHB có thể được VnFin Lead ETF thêm vào với tỷ trọng chiếm 5,73%. Ngược lại, với việc bị loại do không đáp ứng giá trị vốn hoá, BVH có thể bị loại ra hơn 171 nghìn cổ phiếu.

Danh mục ETF Finlead dự kiến - Nguồn: BSC. 
Danh mục ETF Finlead dự kiến - Nguồn: BSC. 

Đối với các cổ phiếu còn lại, VN-Finlead sẽ hạ tỷ trọng hầu hết ở các cổ phiếu với ít nhất 13 cổ phiếu ngân hàng bị bán ra, trong đó, MBB bị bán nhiều nhất với 2,3 triệu cổ phiếu; STB bị bán ra 1,8 triệu cổ phiếu; ACB bị bán 1,5 triệu cổ phiếu; CTG bị bán 1,295 triệu cổ phiếu. LPB bị bán 912 nghìn cổ phiếu; TCB bị bán 866 nghìn cổ phiếu. Các cổ phiếu còn lại như MSB, HDB, OCB, EIB, BID bị bán ra với lượng không đáng kể vài trăm nghìn đơn vị.

Trong khi đó, VN-Finlead sẽ mua thêm 3,7 triệu cổ phiếu SSI, 929 nghìn cổ phiếu VND, VCI, VPB, SSB được mua vào cũng không đáng kể.