17:04 02/06/2008

Cấm kinh doanh gas, karaoke trong chung cư

Việc kinh doanh gas và mở nhà hàng karaoke hiện đã bị nghiêm cấm trong các chung cư

Người sở hữu nhà chung cư không được cơi nới, chiếm dụng diện tích, không gian hoặc làm hư hỏng tài sản thuộc phần sở hữu chung.
Người sở hữu nhà chung cư không được cơi nới, chiếm dụng diện tích, không gian hoặc làm hư hỏng tài sản thuộc phần sở hữu chung.
Việc kinh doanh gas và mở nhà hàng karaoke hiện đã bị nghiêm cấm trong các chung cư.

Bộ Xây dựng vừa ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhà chung cư, trong đó quy định rõ đến cả những khái niệm như: diện tích sử dụng chung, diện tích sử dụng riêng, trách nhiệm của chủ đầu tư và chủ sở hữu từng căn hộ trong nhà chung cư.

Theo quy chế này, hội nghị nhà chung cư là cơ quan cao nhất quyết định các vấn đề liên quan bầu ban quản trị; lựa chọn doanh nghiệp quản lý vận hành, doanh nghiệp bảo trì nhà chung cư; thông qua báo cáo công tác quản lý vận hành, bảo trì và báo cáo tài chính của các đơn vị được giao thực hiện và quyết định những nội dung khác có liên quan đến việc quản lý sử dụng nhà chung cư...

Cũng theo quy chế này, người sở hữu nhà chung cư không được cơi nới, chiếm dụng diện tích, không gian hoặc làm hư hỏng tài sản thuộc phần sở hữu chung; gây tiếng ồn quá mức quy định; làm ảnh hưởng đến trật tự, trị an nhà chung cư; xả rác thải, nước thải, khí thải, chất độc hại bừa bãi; gây thấm, dột, ô nhiễm môi trường.

Người ở nhà chung cư cũng bị cấm nuôi gia súc, gia cầm trong khu vực thuộc sở hữu riêng hoặc phần sử dụng riêng làm ảnh hưởng tới trật tự, mỹ quan và môi trường sống của các hộ khác và khu vực công cộng.

Người ở nhà chung cư cũng không được kinh doanh các ngành nghề và các loại hàng hóa dễ gây cháy, nổ (kinh doanh hàn, gas, vật liệu nổ và các ngành nghề gây nguy hiểm khác); không được kinh doanh dịch vụ gây tiếng ồn như nhà hàng karaoke, vũ trường, sửa chữa xe máy, ôtô; lò mổ gia súc và các hoạt động dịch vụ gây ô nhiễm khác trong nhà chung cư.