11:33 04/11/2022

Cần Thơ quản lý chặt việc sử dụng nhà ở xã hội

Thanh Xuân

Lãnh đạo thành phố yêu cầu tăng cường công tác thông tin đến đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội không được bán lại, cho thuê nhà ở xã hội trái quy định và thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ liên quan trong quản lý, sử dụng nhà ở xã hội theo quy định pháp luật về nhà ở…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND TP.Cần Thơ vừa có chỉ đạo về việc chấn chỉnh công tác thẩm định đối tượng, quản lý, sử dụng nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đang triển khai. Theo đó, UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định đối tượng, điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định pháp luật.

Đồng thời, rà soát, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 423/BXD-QLN ngày 15/2/2022 về tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, yêu cầu thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ liên quan trong quản lý, sử dụng nhà ở xã hội đúng quy định pháp luật về nhà ở; tăng cường công tác thông tin đến đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội không được bán lại, cho thuê nhà ở xã hội trái quy định và thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ liên quan trong quản lý, sử dụng nhà ở xã hội theo quy định pháp luật về nhà ở.

Ngoài ra, UBND TP cũng giao Sở Văn hóa thể thao và du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với phối hợp với Sở Xây dựng trong công tác kiểm tra, giám sát, xử lý hành vi đăng tin rao bán nhà ở xã hội không đúng quy định trên các trang thông tin điện tử/mạng xã hội; giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận, huyện và đề nghị Cục Thuế thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong công tác kiểm tra xác minh thông tin về đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở đầu tư xây dựng xã hội triển khai trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền.

Đối với các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, UBND TP đề nghị thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ liên quan về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội theo quy định pháp luật hiện hành; phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong công tác kiểm tra, xác định  các trường hợp bán lại hoặc cho thuê nhà ở xã hội trái quy định pháp luật.

Được biết, theo Quyết định số 1103/QĐ-UBND của UBND TP. Cần Thơ, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 là diện tích nhà ở xây dựng mới hoàn thành trên địa bàn thành phố khoảng 5.326.572 m2 sàn, tương ứng khoảng 38.892 căn. Trong đó, nhà ở thương mại có tổng diện tích sàn hoàn thành khoảng 1.769.227m2 tương ứng 9.829 căn; nhà ở xã hội, tổng diện tích sàn hoàn thành khoảng 345.669m2 tương ứng 5.982 căn (diện tích sàn nhà ở xã hội cho thuê phấn đấu đạt tối thiểu 69.133m2 sàn).

Dự báo nguồn vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 48.755 tỷ đồng, với vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi, Ngân hàng chính sách xã hội… và từ Ngân sách nhà nước để hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.