06:00 03/11/2022

Lập quy hoạch tỉnh Bến Tre đến năm 2030 có 37 đô thị

Mộc Minh -

Định hướng quy hoạch tỉnh Bến Tre sẽ tập trung phát triển 3 vùng và 5 hành lang kinh tế, trong đó tỉnh sẽ có 37 đô thị đến năm 2030…

TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Dự thảo Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre lập dựa trên cơ sở Quyết định số 916 (ngày 30/6/2020) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, có 5 quan điểm chi phối quá trình phát triển và 3 phương án phát triển dựa trên những giả định khác nhau về kịch bản phát triển của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch.

Trong thời kỳ quy hoạch, Bến Tre tập trung phát triển 3 vùng và 5 hành lang kinh tế.

Cụ thể, 3 vùng gồm: Bắc sông Hàm Luông, Nam sông Hàm Luông, ven biển; 5 hành lang kinh tế gồm: 3 hành lang phát triển theo hướng Tây - Đông, hành lang phát triển theo hướng Bắc – Nam và hành lang kinh tế dọc theo tuyến đường ven biển.

Về phương án phát triển không gian đô thị, đến năm 2030, tỉnh Bến Tre có 37 đô thị.

Các phân khu chức năng chính được phát triển trong thời kỳ quy hoạch bao gồm: Khu vực lấn biển; khu đô thị nông nghiệp - công nghiệp sạch và du lịch tổng hợp; khu chức năng công nghiệp; hệ thống trung tâm logistic, cảng biển, cảng sông.

Ba lĩnh vực kết cấu hạ tầng có vai trò quan trọng tạo sự đột phá của tỉnh Bến Tre trong thời kỳ quy hoạch gồm: Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; kết cấu hạ tầng điện, năng lượng; hạ tầng thủy lợi.

Theo ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, tỉnh sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực cần đột phá: công nghiệp (xây dựng được các khu, cụm công nghiệp đã quy hoạch; công nghiệp chế biến nông, thủy sản; năng lượng sạch); hạ tầng giao thông (cầu Rạch Miễu 2, tuyến đường ven biển, cầu Đình Khao…) và đô thị.

Ông Tam cũng cho rằng nếu tuyến đường ven biển là động lực cho sự phát triển của toàn tỉnh, thì cần có "tuyến động lực nội tỉnh" từ thành phố Bến Tre kết nối với tuyến đường ven biển.

Ông Lê Đức Thọ , Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cho rằng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 là nội dung công việc đặc biệt quan trọng - Ảnh: BT. 
Ông Lê Đức Thọ , Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cho rằng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 là nội dung công việc đặc biệt quan trọng - Ảnh: BT. 

Còn theo ông Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 là nội dung công việc đặc biệt quan trọng. Đó là quy hoạch vùng gắn với quy hoạch quốc gia, là định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp để xây dựng phát triển tỉnh, thực hiện được sự khát vọng phát triển của Bến Tre.

Về kịch bản phát triển, ông Thọ thống nhất lựa chọn kịch bản thứ 2 trong 3 kịch bản. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt từ 10 - 10,5%/năm trong giai đoạn 2021 - 2030.

Về tổ chức không gian phát triển, cần chú trọng đến phát triển giao thông.

Về các vùng kinh tế, thống nhất với định hướng 3 vùng, gồm: Bắc sông Hàm Luông, Nam sông Hàm Luông và vùng 3 huyện biển.

Về phát triển các ngành kinh tế, thống nhất với các nhóm đã đề xuất, trong đó tập trung công nghiệp xây dựng, công nghệ cao, năng lượng tái tạo. Nông nghiệp phát triển theo hướng vùng sản xuất tập trung, các thế mạnh của tỉnh như vườn cây ăn quả, chăn nuôi, thủy sản, cây giống, hoa cảnh, thương mại dịch vụ kết nối, mở rộng; phát triển du lịch gắn với sinh thái, văn hóa cộng đồng.

Ông Thọ cũng lưu ý việc tổ chức lại vùng sản xuất tập trung, vùng dân cư tập trung cụ thể riêng biệt để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả hơn. Về xác định các nguồn lực, các đơn vị tư vấn cần xác định rõ cho tỉnh các nguồn lực này, trong đó có nguồn lực tài chính cũng như các giải pháp huy động nguồn lực. Đồng thời có lộ trình cụ thể trong tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án.