14:05 11/09/2014

Cấp sai “sổ đỏ”, trường hợp nào không bị thu hồi?

Bảo Quyên

UBND thành phố Hà Nội ra hướng dẫn xử lý hậu sai phạm đối với các trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở

Các trường hợp đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà trái pháp luật,nhưng nay chủ sở hữu khu đất đó đã 
chuyển nhượng cho chủ khác thì không thu hồi “sổ đỏ” của khu đất đó.
Các trường hợp đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà trái pháp luật,nhưng nay chủ sở hữu khu đất đó đã chuyển nhượng cho chủ khác thì không thu hồi “sổ đỏ” của khu đất đó.
UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn việc xử lý đối với các vướng mắc trong việc quản lý, sử dụng và thu hồi quyền sử dụng đất đối với các dự án trên địa bàn.

Theo đó, thành phố chỉ đạo đối với các trường hợp đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước như thất thu tiền sử dụng đất, vi phạm quy hoạch…nhưng nay chủ sở hữu khu đất đó đã chuyển nhượng cho chủ khác thì không thu hồi “sổ đỏ” của khu đất đó, nhưng phải truy thu tiền sử dụng đất đối với người được cấp giấy chứng nhận lần đầu và xử lý hành chính, kinh tế đối với các cá nhân, tập thể vi phạm.

Trường hợp chủ dự án thế chấp “sổ đỏ” tại các ngân hàng, xảy ra tranh chấp và được toà xử hợp đồng tín dụng vô hiệu và yêu cầu chủ sử dụng nhà đất trả lại tiền cho ngân hàng, ngân hàng phải trả lại giấy tờ cho chủ mà không tuyên thu hồi giấy chứng nhận, nhưng các bên không thực hiện bản án dân sự, thì cũng không thu hồi giấy chứng nhận.

Tuy nhiên, trường hợp cơ quan chức năng kết luận giấy chứng nhận đã cấp là trái pháp luật, nhưng chủ nhà đất đang thế chấp tại ngân hàng thì sau khi các bên thực hiện xong hợp đồng tín dụng và xoá đăng ký thế chấp mới thu hồi giấy chứng nhận.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, kiểm tra các trường hợp đề xuất sử dụng đất tạm thời, có thời hạn hàng năm của các dự án đã giải phóng xong mặt bằng, đang trong thời gian chờ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hoặc các dự án chậm do khách quan, báo cáo UBND thành phố quyết định.