08:40 23/02/2011

CCI dự kiến lãi 23 tỷ đồng trong năm 2011

Minh Hà

Dự kiến năm 2011, CCI sẽ phát hành 5 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 140 tỷ đồng

Trụ sở chính Công ty CCI.
Trụ sở chính Công ty CCI.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi (mã CCI-HOSE) thông qua báo cáo năm 2010, kế hoạch kinh doanh năm 2011 và phương án tăng vốn điều lệ.

Theo nội dung Nghị quyết, năm 2011, CCI đặt kế hoạch với tổng doanh thu đạt 242 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 23 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ 18,14%.

CCI cũng thông qua chi cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 18% bằng tiền mặt trong đó tạm chi cổ tức lần 1 là 6% và chi cổ tức lần 2 là 12%.

CCI cũng lên phương án tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 140 tỷ đồng thông qua việc phát hành 5 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 và chào bán cho cán bộ công nhân viên.

Năm 2010, tổng doanh thu của công ty đạt 242,22 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 23,6 tỷ đồng.

Năm 2010, CCI đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 190 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 21,818 tỷ đồng, cổ tức 18%.