07:46 03/12/2021

Chậm công bố thông tin, GLS và VTR bị tạm ngừng giao dịch 3 phiên

Hà Anh -

Hai công ty này chậm công bố thông tin quá 45 ngày so với thời hạn quy định chung đối với BCTC bán niên 2021 đã được soát xét..

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc tạm dừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với hai cổ phiếu KSH của CTCP Damac GLS và VTR của CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel.

Theo HNX, ngày 30/11/2021, HNX đã có thông báo về việc nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường đối với 46 công ty đăng ký giao dịch quy mô lớn do chậm công bố thông tin quá 30 ngày so với thời hạn quy định chung đối với BCTC bán niên 2021 đã được soát xét. Theo đó, HNX đề nghị các tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn công bố BCTC bán niên 2021 đã được soát xét chậm nhất vào ngày 2/12/2021.

Theo đó, thời gian tạm dừng giao dịch đối với hai cổ phiếu GLS và VTR từ ngày mai 3/12 đến hết ngày 7/12/2021 (3 phiên giao dịch) nguyên nhân là hai công ty này chậm công bố thông tin quá 45 ngày so với thời hạn quy định chung đối với BCTC bán niên 2021 đã được soát xét, thuộc trường hợp chứng khoán đăng ký giao dịch bị tạm ngừng giao dịch theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 Quy chế Đăng ký giao dịch.

HNX sẽ có thông báo cho phép các cổ phiếu trên được giao dịch trở lại bình thường sau khi các công ty này thực hiện công bố thông tin BCTC bán niên 2021 đã được soát xét. Trong trường hợp các công ty trên vẫn không thực hiện công bố thông tin, hết thời hạn tạm ngừng giao dịch, HNX sẽ áp dụng hình thức hạn chế giao.

Trước đó, HNX đã bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với 35 cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn chậm công bố BCTC bán niên 2021 đã được soát xét với lý do là các công ty này đăng ký giao dịch chậm công bố thông tin quá 45 ngày so với thời hạn quy định chung đối với BCTC bán niên 2021 đã được soát xét, thuộc trường hợp chứng khoán đăng ký giao dịch bị tạm ngừng giao dịch theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 và điểm a khoản 1 Điều 32 Quy chế Đăng ký giao dịch.

Chậm công bố thông tin, GLS và VTR bị tạm ngừng giao dịch 3 phiên - Ảnh 1
Chậm công bố thông tin, GLS và VTR bị tạm ngừng giao dịch 3 phiên - Ảnh 2
Chậm công bố thông tin, GLS và VTR bị tạm ngừng giao dịch 3 phiên - Ảnh 3