11:28 05/05/2021

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu công nghiệp Quế Võ II - giai đoạn 2

Anh Nhi -

Mục tiêu Dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp với quy mô 277,64 ha và tổng mức đầu tư hơn 2.990 tỷ đồng...

Khu công nghiệp Quế Võ II (Bắc Ninh)
Khu công nghiệp Quế Võ II (Bắc Ninh)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 640/QĐ-TTg về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ II - giai đoạn 2.

Mục tiêu Dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp với quy mô 277,64 ha (không bao gồm đất hoàn trả kênh mương thủy lợi với diện tích 8,027 ha). Tổng mức đầu tư của Dự án là hơn 2.990 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư để thực hiện dự án khoảng 450 tỷ đồng.

Tại Quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; triển khai Dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, phải bảo đảm điều kiện tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp trong quá trình xem xét, quyết định thành lập mới khu công nghiệp. Kiểm tra, xác định việc đáp ứng điều kiện cho thuê đất tạo thời điểm cho thuê đất và bảo đảm điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án.

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan liên quan phối hợp với nhà đầu tư triển khai phương án đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định; triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp.

Đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư thực hiện ký quỹ để bảo đảm thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; khi được thuê đất thực hiện dự án phải nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 17 dự án hạ tầng khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,342 tỷ USD. Trong đó, có 3 dự án trong nước được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.355 tỷ đồng, tương đương 141,08 triệu USD.

Còn lại, Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 14 dự án bao gồm 11 dự án trong nước và 3 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư 1,20 tỷ USD (trong nước là 937,24 triệu USD và FDI là 263,91 triệu USD).