22:33 07/04/2021

Phê duyệt khu công nghiệp Sông Đốc phía Nam tại Cà Mau

Hạnh Mai

Dự án khu công nghiệp Sông Đốc phía Nam có quy mô sử dụng đất 100 ha và tổng vốn đầu tư 538,6 tỷ đồng

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định 549/QĐ-TTg chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Sông Đốc phía Nam, tại xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Đốc làm chủ đầu tư với diện tích 100 ha và vốn đầu tư 538,6 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Cà Mau đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật. Đồng thời, triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; rà soát, đảm bảo vị trí dự kiến thực hiện dự án không chồng lấn với các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

UBND tỉnh Cà Mau có trách nhiệm tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án.

Quyết định nêu rõ, UBND tỉnh Cà Mau có trách nhiệm chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cà Mau và các cơ quan liên quan yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư. Đồng thời, giám sát, đánh giá việc triển khai dự án, trong đó có việc góp vốn và huy động các nguồn vốn của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.